ORDONANȚĂ nr. 79 din 24 august 2000privind regimul navigației pe Canalul Dunăre-Marea Neagra și Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 30 august 2000
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. F pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanță.

  Articolul 1
  (1) Canalul Dunăre-Marea Neagra și Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari, denumite în continuare canale navigabile, cai de comunicație deținute în proprietate publică, sunt ape naționale ale României și se afla sub suveranitatea și jurisdicția exclusiva a statului român.(2) Navigația pe canalele navigabile este deschisă tuturor navelor indiferent de pavilionul acestora și care dețin la bord actele, certificatele, documentele care să ateste conformitatea cu reglementările în vigoare.
  (la 24-01-2002, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 24 ianuarie 2002 )


  Articolul 2
  (1) Canalul Dunăre-Marea Neagra are o lungime de 64,410 km și este situat între Portul Constanta-Sud-Agigea, km 0 al canalului și confluenta cu fluviul Dunarea, în dreptul localității Cernavoda, km 64+410 al canalului, respectiv km 299,300 al Dunării.(2) Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari are o lungime de 27,500 km și este situat între Portul Midia, km 0 al canalului, și confluenta cu Canalul Dunăre-Marea Neagra, în dreptul localității Poarta Alba, la km 27+500 al Canalului Poarta Alba-Midia-Navodari, respectiv km 29+410 al Canalului Dunăre-Marea Neagra.
  (la 24-01-2002, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 24 ianuarie 2002 )
  (3) La km 3 al Canalului Poarta Alba-Midia-Navodari se afla bifurcatia ce face legătură cu Portul Luminita printr-un canal cu o lungime de 5,5 km, parte integrantă a Canalului Poarta Alba-Midia-Navodari.


  Articolul 3

  Porturile Medgidia și Basarabi situate pe Canalul Dunăre-Marea Neagra și porturile Ovidiu și Luminita situate pe Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari fac parte integrantă din canalele navigabile.


  Articolul 4
  (1) La trecerea prin canalele navigabile navele românești și străine sunt obligate să respecte reglementările de navigație, sanitare vamale, de folosire a bazinelor și instalațiilor portuare, de prevenire și combatere a poluarii, precum și celelalte reguli privind exploatarea și întreținerea canalelor navigabile, prevăzute de legislația română în vigoare.(2) Controlul navelor se efectuează de autoritățile publice competente, potrivit legii.


  Articolul 5

  În scopul asigurării stabilitatii secțiunii transversale realizate-proiectate și a condițiilor normale de exploatare și întreținere a căilor navigabile respective se instituie zona de siguranță și zona de protecție a canalelor navigabile.
  (la 24-01-2002, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 24 ianuarie 2002 )


  Articolul 6
  (1) Zona de siguranță a canalelor navigabile cuprinde fasia de teren de 10 m latime, situata de o parte și de alta a amprizei canalelor, masurata de la muchia superioară a taluzului realizat în debleu, respectiv 1 m latime de la muchia exterioară a șanțului de desecare în zonele cu diguri.
  (la 24-01-2002, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 24 ianuarie 2002 )
  (2) Zonele de siguranță constituie domeniu public al statului.


  Articolul 7
  (1) Zona de protecție a canalelor navigabile cuprinde fasia de teren de 90 m latime, situata de la limita exterioară zonei de siguranță de o parte și de alta a amprizei canalelor, indiferent de forma de proprietate a acestora.
  (la 24-01-2002, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 24 ianuarie 2002 )
  (2) Zona de protecție este destinată:
  a) instalării semnelor și semnalizatoarelor de navigație necesare pentru asigurarea condițiilor de navigație în siguranța;
  b) accesului pentru supraveghere și intervenții vizând siguranța navigației și pentru asigurarea vizibilitatii în scopul desfășurării navigației în condiții de siguranță;
  c) interventiilor în cazul producerii unor accidente navale sau de poluare a apei din canal;
  d) efectuării lucrărilor de reparații, întreținere, consolidări și protecții la canalele navigabile și la construcțiile hidrotehnice aferente.


  Articolul 8

  În zona de protecție a canalelor navigabile se pot executa lucrări numai cu avizul Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta și cu aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.
  (la 24-01-2002, sintagma: Ministerului Transporturilor a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 24 ianuarie 2002 )


  Articolul 9

  Se interzice deținătorilor de terenuri situate în zonele de protecție efectuarea oricăror lucrări, amenajări, consolidări și construcții care, prin natura lor, ar afecta siguranța construcțiilor și instalațiilor aferente canalelor navigabile, calitatea apei din aceste canale sau ar putea împiedica vizibilitatea și deteriora semnalele de navigație.


  Articolul 10

  Prevederile art. 8 și 9 se aplică și în cazul în care zona de protecție a canalelor navigabile se interfereaza cu alte zone de protecție instituite conform reglementărilor în vigoare.


  Articolul 11

  Pentru trecerea navelor prin canalele navigabile, pentru punerea la dispoziție a infrastructurii și pentru asigurarea facilităților portuare administratorul prevăzut la art. 13 percepe tarife stabilite în conformitate cu reglementările legale în vigoare.


  Articolul 12

  Utilizarea apei tranzitate pentru navigația prin canale navigabile, inclusiv pentru ecluzari, este scutită de plată oricăror tarife, conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 13

  Canalele navigabile se atribuie direct, prin contract de concesiune, Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, în vederea administrării și exploatării, în condițiile legii.


  Articolul 14
  (1) Regulile de navigație pe canalele navigabile se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, în conformitate cu reglementările interne și cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.
  (la 24-01-2002, sintagma: ministrului transporturilor a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 24 ianuarie 2002 )
  (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va emite regulile de navigație prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (la 24-01-2002, sintagma: Ministerul Transporturilor a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 24 ianuarie 2002 )


  Articolul 15
  (1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga Legea nr. 1/1984 cu privire la regimul de navigație pe Canalul Dunăre-Marea Neagra, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 27 martie 1984, Decretul nr. 384/1984 privind aprobarea Regulilor de navigație pe Canalul Dunăre-Marea Neagra, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 29 octombrie 1984, precum și orice alte dispoziții contrare.

  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Anca Boagiu

  -------------