ORDIN nr. 426 din 17 martie 2023privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2023
  Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,
  având în vedere prevederile art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prevăzută în tabelul 2 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Media numărului de locuitori, calculată pe baza numărului locuitorilor pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială la 1 ianuarie 2022, comunicat de către Institutul Național de Statistică, se utilizează de către instituțiile prefectului în vederea stabilirii numărului maxim de posturi, valabil în anul 2023, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.


  Articolul 3
  (1) În termen de 20 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2023 pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială. (2) Comunicările, centralizate pe județ, respectiv municipiul București, se transmit de către instituțiile prefectului, în format electronic (Excel), însoțite de codurile SIRUTA, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la adresa dpfbl@mdlpa.ro.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán

  București, 17 martie 2023.
  Nr. 426.

  ANEXĂ

  Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale

  Nr.
  crt.
  Grupe în funcție de numărul de locuitoriComuneOrașeMunicipiiJudețeSectoare ale municipiului BucureștiMunicipiul București
  01234567
  1cel mult 1.5001.154xxxxx
  21.501-3.0002.2232.317xxxx
  33.001-5.0003.7844.285xxxx
  45.001-10.0006.3547.492xxxx
  510.001-20.00011.63013.00017.059xxx
  620.001-50.00030.88328.30432.657xxx
  750.001-100.000xx71.764xxX
  8100.001-200.000xx141.210xxX
  9200.001-400.000xx298.090xxX
  10cel mult 500.000xxx353.029xX
  11cel puțin 500.001xxx655.797xX
  12sectoare ale municipiului Bucureștixxxx357.952x
  13municipiul Bucureștixxxxx2.164.506

  -----