ORDIN nr. 1.058 din 11 februarie 2019privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 25 februarie 2019
  Având în vedere prevederile art. 108 alin. (2) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor,
  în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 147/2018,
  în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă conținutul-cadru al statutului asociației de proprietari, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă conținutul-cadru al regulamentului condominiului, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, interimar,
  Adrian Ionuț Gâdea,
  secretar de stat


  București, 11 februarie 2019.
  Nr. 1.058.

  Anexa nr. 1

  CONȚINUT-CADRU
  al statutului asociației de proprietari


  Anexa nr. 2

  CONȚINUT-CADRU
  al regulamentului condominiului