LEGE nr. 111 din 13 martie 2002pentru ratificarea Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 28 martie 2002
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se ratifica Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998.
  Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a Statutului Curții Penale Internaționale, România formulează următoarele declarații:1. În temeiul articolului 87 paragraful 1 litera a) din Statut:
  Ministerul Justiției este autoritatea centrala română competența sa primească cererile Curții Penale Internaționale, să le transmită neîntârziat spre rezolvare organelor judiciare române competente și sa comunice Curții Penale Internaționale documentele aferente.2. În temeiul articolului 87 paragraful 2:
  Cererile Curții Penale Internaționale și documentele aferente vor fi transmise în limba engleza sau însoțite de traduceri oficiale în această limbă.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  PAUL PACURARU

  STATUTUL
  DE LA ROMA AL CURȚII PENALE INTERNAȚIONALE