HOTĂRÂRE nr. 1.114 din 9 noiembrie 2001 - (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României
(actualizata până la data de 2 septembrie 2002)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -------
  *)Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 19 noiembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 2 septembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 august 2002.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 189 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: Hotărârea Guvernului nr. 626/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 9 octombrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 91/2000 pentru aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit comun al Comunitatilor Europene şi statelor membre ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 9 februarie 2000.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Ministrul integrarii europene,
  Hildegard Carola Puwak


  Anexă

  REGULAMENT 09/11/2001