DECIZIE nr. 2 din 15 iunie 2009
privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului
EMITENT
 • COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 15 iulie 2009  În temeiul art. 638 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Adunarea Generală Naţională a Colegiului Farmaciştilor din România decide:

  Articolul 1

  Se aprobă Statutul Colegiului Farmaciştilor din România, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 2

  Se aprobă Codul deontologic al farmacistului, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 3

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România,
  Dumitru Lupuliasa
  Bucureşti, 15 iunie 2009.
  Nr. 2.


  Anexa 1

  STATUT 15/06/2009


  Anexa 2

  COD ETICA 15/06/2009