ORDIN nr. 1.168 din 10 octombrie 2014
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 14 octombrie 2014  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 7.574 din 10 octombrie 2014 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresele nr. 1.456 din 28 august 2014 şi nr. 1.594 din 16 septembrie 2014 ale Agenţiei Naţionale de Transplant, înregistrate la Ministerul Sănătăţii cu nr. N.B. 6.891 din 29 august 2014, respectiv N.B. 7.574 din 17 septembrie 2014,
  având în vedere prevederile titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal cluj-napoca are următoarea componenţă:
  - membri titulari:
  a) conf. dr. Radu Vieru;
  b) psiholog dr. Iulia Gh. Iosep;
  c) dr. Gheorghiţa Iacob;
  - membri suplinitori:
  a) şef lucrări dr. Adrian Avram;
  b) psiholog Dana Ioana Rabagala;
  c) şef lucrări dr. Liviu Ghervan."
  2. Articolul 12^1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12^1. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Societatea Comercială «Clinica Polisano» - S.R.L. Sibiu, pentru punctul de lucru Clinica Polisano - Centrul de fertilizare in vitro, situat în municipiul Bucureşti, str. Mircea Eliade nr. 18, sectorul 1, are următoarea componenţă:
  - membri titulari:
  a) dr. Claudia Nica;
  b) psiholog Alina Pătru;
  c) dr. Marius Liţu;
  - membri suplinitori:
  a) dr. Cristian Rădulescu;
  b) psiholog Felicia Briceag;
  c) dr. Emanuil Stoicescu."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Francisk Iulian Chiriac,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 octombrie 2014.
  Nr. 1.168.
  ------