RECTIFICARE nr. 159 din 12 noiembrie 2008
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 8 decembrie 2008    În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2008, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):
    - la art. IV alin. (2), în loc de: "(2) Cererile de primire în profesie, formulate în temeiul art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost depuse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă..." se va citi: "(2) Cererile de primire în profesie, formulate în temeiul art. 16 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost depuse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă...".
    ------