HOTĂRÂRE nr. 559 din 14 iunie 2001
privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare în staţiunile turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 22 iunie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Comercializarea în staţiunile turistice a alimentelor, respectiv a preparatelor şi semipreparatelor din carne, lapte, oua, a produselor de panificatie, de patiserie şi de cofetarie, precum şi a băuturilor alcoolice, băuturilor nealcoolice, calde şi reci, este permisă numai în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică clasificate şi în unităţile specializate.
  (2) Comercializarea produselor menţionate la alin. (1) prin rulote, standuri şi chioscuri este permisă numai în zone publice special amenajate şi autorizate conform reglementărilor legale. Orice alt mod de comerţ ambulant este interzis în staţiunile turistice.


  Articolul 2

  Comercializarea produselor nealimentare, a produselor alimentare preambalate, precum şi a legumelor şi fructelor se face în zone/spaţii stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul Ministerului Turismului, şi care îndeplinesc condiţiile impuse de normele sanitare.


  Articolul 3

  Desfacerea băuturilor alcoolice, a băuturilor nealcoolice şi a cafelei la dozator, a inghetatei prin aparat de inghetata, precum şi a băuturilor răcoritoare imbuteliate şi a inghetatei preambalate se face cu respectarea normelor sanitare.


  Articolul 4

  Nerespectarea prevederilor art. 1-3 constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei.


  Articolul 5

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Turismului şi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi ai primarilor.


  Articolul 6

  Contravenţiilor prevăzute la art. 4 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul turismului,
  Matei-Agathon Dan
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  p. Ministrul administraţiei publice,
  Ionel Flesariu,
  secretar de stat
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Rovana Plumb
  Ministru pentru întreprinderile mici
  şi mijlocii şi cooperatie,
  Silvia Ciornei
  ────────────────