ORDIN nr. 412 din 19 august 2008
privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă «e-creştere!», aferent proiectului «Economia bazată pe cunoaştere»", finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă schema "Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă «e-creştere!»", aferent proiectului «Economia bazată pe cunoaştere»", finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin stabileşte data de 24 noiembrie 2008, ora 14,00, ca dată-limită de depunere a proiectelor din partea potenţialilor beneficiari ai Programului de finanţare nerambursabilă "e-creştere!".


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informaţiei,
  Karoly Borbely
  Bucureşti, 19 august 2008.
  Nr. 412.


  Anexă

  SCHEMA 19/08/2008