ORDIN nr. 102 din 8 iulie 2013
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 27 iulie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Se desemnează subsecretarul de stat din subordinea secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul în calitate de coordonator al planului sectorial."
  2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.
  3. Articolul 5 se abrogă.
  4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Reprezentarea Ministerului Afacerilor Interne în Secretariatul tehnic se asigură de un ofiţer de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, desemnat de către conducătorul acestei structuri."
  5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 7^1. - Evaluarea măsurilor adoptate de către structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru remedierea aspectelor care au favorizat incidentele de integritate se realizează conform procedurii elaborate de către Direcţia Generală Anticorupţie."
  6. La anexa nr. 1, măsurile 1.1.4, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.1.3, nota de subsol 2 şi abrevierile "ANFP" şi "UCRAP" se abrogă.
  7. La anexa nr. 1, abrevierea "DGRIP" se modifică şi se înlocuieşte cu abrevierea "DGÎCIP".
  8. În anexa nr. 1, lista cu abrevieri se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ABREVIERI:
  APAIC - Academia de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza»
  CCM - Corpul de control al ministrului
  CNI - Centrul Naţional pentru Integritate
  DGA - Direcţia Generală Anticorupţie
  DAPI - Direcţia audit public intern
  DCTI - Direcţia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
  DAERI - Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale
  DGJ - Direcţia generală juridică
  DGL - Direcţia generală logistică
  DGMRU - Direcţia generală management resurse umane
  DGÎCIP - Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului
  DIRP - Direcţia informare şi relaţii publice
  DNA - Direcţia Naţională Anticorupţie
  IGPF - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
  IGPR - Inspectoratul General al Poliţiei Române
  IGPR-DCCO - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
  IGPR-DIF - Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
  MAI - Ministerul Afacerilor Interne
  MJ - Ministerul Justiţiei
  MP - Ministerul Public
  PÎCCJ - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
  UPP - Unitatea de Politici Publice"


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Bucureşti, 8 iulie 2013.
  Nr. 102.
  ------