ORDIN nr. 5.039/2.126/2018privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Nr. 5.039 din 5 septembrie 2018
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 2.126 din 17 septembrie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 2 octombrie 2018
  Având în vedere prevederile art. II și III din Hotărârea Guvernului nr. 132/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor,
  în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare, și al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației naționale și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă corespondența dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ministerul Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Calificări și Ministerul Muncii și Justiției Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu


  ANEXĂ

  Corespondența dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor,
  actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație
  și formare profesională din România prin care pot fi dobândite
  nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor,
  precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare


  Nr. crt.

  Nivel de calificare conform Cadrului național al calificărilor

  Actul de studii/calificare care se eliberează

  Emitent/program absolvit în sistem formal/nonformal

  Beneficiari

  Condiții de acces la nivelul de calificare

  Nivelul de referință din Cadrul european al calificărilor

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  1

  Diplomă de absolvire

  Unitatea de învățământ acreditată

  Absolvenții învățământului primar potrivit art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Învățământ primar^4)

  1

  2

  1

  Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului

  Furnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională^2)

  Adulții^3) care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Cel puțin învățământ primar^4)

  1

  3

  1

  Certificat de competențe profesionale

  Centrul de evaluare a competențelor profesionale autorizat^5)

  Adulții^3) declarați competenți în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, prevăzută la art. 45 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru practicarea unei ocupații ce necesită un certificat de calificare de nivel 1

  Cel puțin învățământ primar^4)

  1

  4

  2

  Certificat de calificare/absolvire și supliment descriptiv al certificatului

  Furnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională^6)

  Adulții^3) care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru practicarea unei ocupații ce necesită o calificare de nivel 2

  Cel puțin învățământ gimnazial

  2

  5

  2

  Certificat de competențe profesionale

  Centrul de evaluare a competențelor profesionale autorizat^5)

  Adulții^3) care au fost declarați competenți pentru toate unitățile de competențe din standardul ocupațional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale^10), pentru practicarea unei ocupații ce necesită un certificat de calificare de nivel 2

  Cel puțin învățământ gimnazial

  2

  6

  2

  Certificat de calificare/Certificat de competențe profesionale și supliment descriptiv al certificatului^7)

  Centrul de evaluare acreditat^8)

  Adulții^3) care au fost declarați competenți pentru toate unitățile de competențe din standardul ocupațional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale^7), pentru practicarea unei ocupații ce necesită un certificat de calificare de nivel 2

  Cel puțin învățământ gimnazial

  2

  7

  2

  Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului

  Furnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă

  Adulții^3) care au încheiat un contract de ucenicie^9) pentru o calificare de nivel 2 și care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Cel puțin învățământ gimnazial

  2

  8

  3

  Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului

  Unitatea de învățământ/
  Învățământ profesional cu durata de minimum 3 ani

  Persoanele care au absolvit învățământul profesional cu durata de minimum 3 ani, finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale, conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Învățământ gimnazial

  3

  9

  3

  Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului

  Unitatea de învățământ/program de pregătire profesională organizat în sistem dual

  Persoanele absolvente de învățământ general obligatoriu care nu și-au continuat sau și-au întrerupt studiile și care au finalizat până la vârsta de 18 ani un program de pregătire profesională în sistem dual cu durata de minimum 3 ani, cu examen de certificare a calificării profesionale, conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Învățământ obligatoriu

  3

  10

  3

  Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului

  Unitatea de învățământ/
  pregătire prin liceu tehnologic, vocațional

  Persoane care au absolvit primii 2 ani de liceu, filiera tehnologică sau vocațională, care au finalizat stagiul de pregătire practică cu examen de certificare a calificării profesionale, conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Doi ani de liceu (filieră tehnologică sau vocațională) sau programul „A doua șansă“ învățământ secundar inferior

  3

  11

  3

  Certificat de calificare/absolvire și supliment descriptiv al certificatului

  Furnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională^6)

  Adulții^3) care au promovat examenul de absolvire a unui curs de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru practicarea unei ocupații ce necesită o calificare de nivel 3

  Învățământ gimnazial sau general obligatoriu

  3

  12

  3

  Certificat de competențe profesionale

  Centrul de evaluare a competențelor profesionale autorizat^5)

  Adulții^3) care au fost declarați competenți pentru toate unitățile de competențe din standardul ocupațional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale^10), pentru practicarea unei ocupații ce necesită un certificat de calificare de nivel 3

  Învățământ gimnazial sau general obligatoriu

  3

  13

  3

  Certificat de calificare/Certificat de competențe profesionale și supliment descriptiv al certificatului^7)

  Centrul de evaluare acreditat^8)

  Adulții^3) care au fost declarați competenți pentru toate unitățile de competențe din standardul ocupațional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale^7), pentru practicarea unei ocupații ce necesită un certificat de calificare de nivel 3

  Învățământ gimnazial sau general obligatoriu

  3

  14

  3

  Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului

  Furnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă

  Adulții^3) care au încheiat un contract de ucenicie^9) pentru o calificare de nivel 3 și au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Învățământ gimnazial sau general obligatoriu

  3

  15

  4

  Diplomă de bacalaureat

  Unitatea de învățământ/
  pregătire prin liceu teoretic, tehnologic, vocațional

  Absolvenți ai învățământului liceal care au promovat examenul de bacalaureat^11)

  Învățământ liceal filieră teoretică, tehnologică sau vocațională

  4

  16

  4

  Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului

  Unitatea de învățământ/
  pregătire prin liceu tehnologic sau vocațional

  Absolvenți ai învățământului liceal care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale^11)

  Învățământ liceal filieră tehnologică sau vocațională

  4

  17

  4

  Certificat de calificare/absolvire și supliment descriptiv al certificatului

  Furnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională^6)

  Adulții^3) care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru practicarea unei ocupații ce necesită o calificare de nivel 4

  Învățământ liceal fără diplomă de bacalaureat

  4

  18

  4

  Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului

  Furnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă

  Adulții^3) care încheie un contract de ucenicie^9) pentru o calificare de nivel 4 și care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Învățământ liceal fără diplomă de bacalaureat

  4

  19

  5

  Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului

  Unitate/Instituție de învățământ acreditată

  Absolvenți care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 5^12)

  Învățământ liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat

  5

  19^1

  5

  Certificat de absolvire și supliment descriptiv al certificatului

  Furnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională^22)

  Adulții^3) care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Învățământ postliceal

  5

  20

  5

  Certificat de absolvire^18)

  Instituție de învățământ superior acreditată/programe de studii postuniversitare^17)

  Absolvenți ai programelor post-universitare de perfecționare

  Învățământ superior de scurtă durată^20)

  5

  21

  6

  Diplomă de licență, diplomă de inginer, diplomă de urbanist, supliment la diplomă^13)

  Instituție de învățământ superior acreditată/programe de studii universitare de licență

  Absolvenți ai studiilor universitare de licență cu promovarea examenului de licență^14) sau de diplomă (pentru învățământul din domeniul științelor inginerești)

  Învățământ liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat^15)

  6

  22

  6

  Certificat de atestare a competențelor profesionale^19)

  Instituție de învățământ superior acreditată cu program de licență și master în domeniu/programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă^17)

  Absolvenți ai programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

  Studii universitare de licență^16)

  6

  23

  6

  Certificat de absolvire^18)

  Instituție de învățământ superior acreditată cu program de licență și master în domeniu/programe postuniversitare de perfecționare^17)

  Absolvenți ai programelor post-universitare de perfecționare

  Învățământ superior cu diplomă de licență ori echivalent^20)

  6

  24

  6

  Certificat de absolvire^21) și supliment descriptiv al certificatului

  Furnizorul de formare profesională autorizat^1)/program de formare profesională^22)

  Adulții^3) care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Studii universitare de licență

  6

  25

  6

  Certificat de absolvire^34) și supliment descriptiv^35)

  Instituție de învățământ superior acreditată/programe de studii postuniversitare de educație permanentă^36)

  Absolvenți ai programelor post-universitare de educație permanentă

  Învățământ superior cu diplomă de licență ori echivalent

  6

  26

  6

  Diplomă de conversie profesională

  Instituție de învățământ superior acreditată/programe de studii postuniversitare^32)

  Absolvenți ai programelor post-universitare de conversie profesională^33)

  - Învățământ superior cu diplomă de licență ori echivalentă
  - Cadre didactice încadrate în învățământul preuniversitar

  6

  27

  7

  Diplomă de licență și master și supliment la diplomă^37)

  Instituție de învățământ superior acreditată/programe de studii universitare de licență reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene
  (5 și 6 ani)

  Absolvenți ai studiilor universitare de licență cu promovarea examenului de licență^14)

  Învățământ liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat^15)

  7

  28

  7

  Diplomă de masterat și supliment la diplomă^23)

  Instituție de învățământ superior acreditată/programe de studii universitare de master

  Absolvenți ai studiilor universitare de master cu susținerea lucrării de disertație^24)

  Studii universitare de licență, cu promovarea examenului de licență^25)

  7

  29

  8

  Diplomă de doctor^26)

  IOSUD/programe de studii universitare de doctorat

  Absolvenți ai studiilor universitare de doctorat cu susținerea publică a tezei de doctorat^27)

  Studii universitare de master sau echivalent, cu promovarea lucrării de disertație^28)

  8

  30

  8

  Atestat de studii postdoctorale^29)

  Școală doctorală acreditată^30)/
  programe de studii universitare postdoctorale

  Absolvenți ai studiilor universitare de doctorat

  Studii universitare de doctorat^31)

  8

  ^1) Potrivit art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  ^2) Conform art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  ^3) Potrivit art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  ^4) În înțelesul prevederilor art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^5) Potrivit art. 45 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  ^6) Conform art. 8 alin. (3) lit. b) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  ^7) Conform art. 348 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^8) Conform art. 348 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^9) Potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare.
  ^10) Prevăzute la art. 45 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  ^11) Conform art. 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^12) Conform art. 23 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^13) Conform art. 152 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^14) Conform art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^15) Conform art. 151 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^16) Conform art. 171 lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^17) Conform art. 173 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^18) Conform art. 173 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^19) Conform art. 173 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^20) Conform art. 173 alin. (5^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^21) Conform art. 21^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Suplimentul descriptiv al certificatului de absolvire se va completa pentru programele de perfecționare, respectiv specializare, cu competențele perfecționate, respectiv cu competențele dobândite în urma absolvirii programului.
  ^22) Conform art. 8 alin. (3) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Programele de studii prevăzute la nr. crt. 19^1 sunt de nivel 5 CNC și nu schimbă nivelul de calificare.
  ^23) Conform art. 157 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^24) Conform art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^25) Conform art. 156 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^26) Conform art. 169 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^27) Conform art. 143 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^28) Conform art. 163 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^29) Conform art. 172 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^30) Conform art. 172 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^31) Conform art. 172 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  ^32) Conform art. 245 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.554/2014 pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă și al certificatului de acordare a definitivării în învățământ.
  ^33) Numai pentru cadre didactice încadrate în învățământul preuniversitar.
  ^34) Conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educație permanentă de nivel postuniversitar, cu modificările ulterioare.
  ^35) Conform anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 607/2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I - studii universitare de licență.
  ^36)) Conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educație permanentă de către instituțiile de învățământ superior acreditate.
  ^37) Conform art. 153 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Programele de studii prevăzute la pozițiile 22-26 sunt de nivel 6 CNC și nu schimbă nivelul de calificare.
  (la 08-06-2021, Anexa a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.861 din 28 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 08 iunie 2021 )

  -----