DECIZIE nr. 61 din 1 noiembrie 1999
pentru aprobarea Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 18 ianuarie 2000  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  în temeiul art. 5 lit. e) şi al art. 9 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, al art. 52 alin. (1) lit. e) şi al art. 58 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica şi termica,
  emite următoarea decizie:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 2

  Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Departamentul licenţe, autorizaţii şi reglementări tehnice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi agenţii economici interesaţi în obţinerea autorizaţiilor de înfiinţare/funcţionare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
  Preşedintele
  Autorităţii Naţionale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Jean Constantinescu


  Anexă

  NORMA 01/11/1999