ORDIN nr. 574 din 20 iunie 2013
privind completarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013  Având în vedere prevederile articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 831/2012 privind completarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,
  în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene,
  ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:

  Articolul I

  După articolul 2 din Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 30 decembrie 2011, se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 2^1. - Prin excepţie de la prevederile art. 2, în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, prevederile art. 2, 4 şi 5 din anexă se aplică şi proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi celor depuse după această dată."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 20 iunie 2013.
  Nr. 574.
  -------