ORDONANŢĂ nr. 9 din 23 ianuarie 2013
privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 25 ianuarie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul UNIC

  Termenul prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  --------------
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică
  şi dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Bucureşti, 23 ianuarie 2013.
  Nr. 9.
  -------