ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 martie 2000
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 88/1997 şi ulterior modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 110/1999
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 28 martie 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul UNIC

  Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 88/1997 şi ulterior modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 110/1999, se modifica după cum urmează:
  1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) În cazul în care Consiliul de administraţie al Fondului apreciază ca resursele acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligaţiilor de plată, fiecare banca plăteşte o contribuţie specială, egala cu până la dublul contribuţiei anuale aferente exerciţiului financiar respectiv.
  (2) Cuantumul efectiv al contribuţiei speciale, precum şi termenul de plată a acesteia se stabilesc de Consiliul de administraţie al Fondului."
  2. Alineatul (4) al articolului 14 va avea următorul cuprins:
  "(4) În cazul în care până la data de 30 iunie 2000 resursele Fondului, exclusiv cele prevăzute la art. 10 alin. (1), sunt insuficiente pentru plata compensaţiilor pentru depozitele garantate de acesta, se autorizeaza Banca Naţionala a României sa acorde, prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, la cererea Fondului, o linie de credit în limita sumei de 2.000 miliarde lei. Creditele angajate de Fond în cadrul acestei linii de credit vor avea termen de rambursare de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 2 ani, urmând să fie restituite în 6 rate semestriale egale, şi vor fi purtătoare de dobânzi la nivelul ratei medii a dobânzii practicate în sistemul bancar pentru disponibilităţile la vedere ale clienţilor nebancari, neguvernamentali."
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  --------------
  Guvernatorul Băncii
  Naţionale a României,
  Emil Iota Ghizari
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  -----