ORDIN nr. 2.157/441/2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.157 din 11 iulie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 441 din 30 iunie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 13 iulie 2022
  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 11.833 din 11.07.2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.096 din 30.06.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:


  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 494, 495, 537, 538 și 542 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  494

  W68235001

  J05AR03

  EMTRICITABINUM+ TENOFOVIRUM DISOPROXIL

  EMTRICITABINĂ/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/ 245 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg/
  245 mg

  MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU BLIST. X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  7,804399

  9,527599

  5,321734

  495

  W63257001

  J05AR03

  EMTRICITABINUM+ TENOFOVIRUM DISOPROXIL

  EMTRICITABINĂ/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/ 245 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg/
  245 mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU BLIST. X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  7,804399

  9,527599

  5,321734

  ..............................

  537

  W66549003

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  KIOVIG
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF. (5 G/50 ML)

  PR

  1

  1.209,010000

  1.355,970000

  0,000000

  538

  W66549004

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  KIOVIG
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (10 G/100 ML)

  PR

  1

  2.374,930000

  2.626,830000

  0,000000

  .............................

  542

  W66549001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  KIOVIG
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 10 ML SOL. PERF. (1 G/10 ML)

  PR

  1

  269,770000

  329,330000

  0,000000
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 576 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 577-581, cu următorul cuprins:

  577

  W68734001

  J01EE01

  SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

  SEVATRIM

  SOL. INJ.

  400 mg/
  80 mg

  DIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 FIOLE X 5 ML
  SOL. INJ.

  PR

  50

  54,600000

  60,277000

  0,000000

  578

  W68675004

  J01MA12

  LEVOFLOXACINUM

  LEVOFLOXACINĂ TEVA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  TEVA B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 7 COMPR. FILM.

  PRF

  7

  3,062857

  4,140000

  0,000000

  579

  W65358003

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  PANZYGA
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) SPRL

  BELGIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.

  PR

  1

  1.865,760000

  2.071,830000

  0,000000

  580

  W65358007

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  PANZYGA
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) SPRL

  BELGIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, CU 200 ML SOL. PERF.

  PR

  1

  7.373,010000

  8.074,740000

  0,000000

  581

  W65358005

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  PANZYGA
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) SPRL

  BELGIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, CU 100 ML SOL. PERF.

  PR

  1

  3.701,510000

  4.072,800000

  0,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 160 se introduce o nouă poziție, poziția 161, cu următorul cuprins:
  „161W68675004J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ TEVA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgTEVA B.V.OLANDA
  CUTIE CU BLIST. PVC/AL X
  7 COMPR. FILM.
  PRF73,0628574,1400000,000000“
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 135 și 136 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 386, 388, 390, 392, 393, 523 și 524 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  386

  W64502002

  L01EX03

  PAZOPANIB **1

  VOTRIENT
  200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE CU FLACON DIN PEID X
  90 COMPR. FILM.

  PR

  90

  73,221600

  80,320266

  1,227511

  .........................

  388

  W61703002

  L01EX03

  PAZOPANIB **1

  VOTRIENT
  200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU FLACON DIN PEID X
  90 COMPR. FILM.

  S

  90

  73,221600

  80,320266

  1,227511

  ........................

  390

  W64503002

  L01EX03

  PAZOPANIB **1

  VOTRIENT
  400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE CU FLACON DIN PEID X
  60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  142,295599

  155,865400

  6,836433

  ........................


  392

  W61704002

  L01EX03

  PAZOPANIB **1

  VOTRIENT 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU FLACON DIN PEID X 60 COMPR. FILM.

  S

  60

  142,295599

  155,865400

  6,836433

  393

  W62995001

  L01XE12

  VANDETANIBUM **1Ω

  CAPRELSA 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  GENZYME EUROPE B.V.

  OLANDA

  BLISTERE PVC/PVDC/AL, SIGILATE CU FOLIE DE ALUMINIU X 30 COMPRIMATE FILMATE

  PR

  30

  215,717000

  236,403666

  0,000000

  .............................

  523

  W60465001

  L02BB04

  ENZALUTAMIDUM **1Ω

  XTANDI 40 mg

  CAPS. MOI

  40 mg

  ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.

  OLANDA

  COMPARTIMENT EXTERIOR CARE CONȚINE UN BLISTER DE ALUMINIU/PVC/ PCTFE CU 28 CAPS. MOI. FIECARE CUTIE ARE 4 COMPARTIMENTE EXTERIOARE (112 CAPS. MOI)

  PRF

  112

  105,270000

  115,085089

  0,000000

  524

  W66581001

  L02BB04

  ENZALUTAMIDUM **1Ω

  XTANDI 40 mg

  COMPR. FILM.

  40 mg

  ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.

  OLANDA

  SUPORT DE CARTON CARE CONȚINE UN BLIST. DE PVC-PCTFE/AL CU 28 DE COMPRIMATE FILMATE. FIECARE CUTIE CONȚINE 112 COMPR. FILM. (4 COMPARTIMENTE X 28)

  PRF

  112

  105,270000

  115,085089

  0,000000
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 631 se introduc cincisprezece noi poziții, pozițiile 632-646, cu următorul cuprins:

  632

  W67021001

  L01CD04

  CABAZITAXELUM **1

  CABAZITAXEL ACCORD
  20 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  CUTIE CU 1 FLACON TUBULAR DIN STICLĂ X 3 ML CONCENTRAT +
  1 FLACON DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

  PR

  1

  8.231,364000

  9.017,976000

  2.021,104000

  633

  W68580009

  L01EX03

  PAZOPANIB **1

  PAZOPANIB ZENTIVA 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  AMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 90 X 1 (3 PACHETE CU 30 X 1) COMPR. FILM.

  PR

  90

  61,018000

  66,933555

  0,000000

  634

  W68580008

  L01EX03

  PAZOPANIB **1

  PAZOPANIB ZENTIVA 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 90 X
  1 COMPR. FILM.

  PR

  90

  61,018000

  66,933555

  0,000000

  635

  W68580006

  L01EX03

  PAZOPANIB **1

  PAZOPANIB ZENTIVA 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  AMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 90 (3 X 30) COMPR. FILM.

  PR

  90

  61,018000

  66,933555

  0,000000

  636

  W68580005

  L01EX03

  PAZOPANIB **1

  PAZOPANIB ZENTIVA 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 90 COMPR. FILM.

  PR

  90

  61,018000

  66,933555

  0,000000

  637

  W68580003

  L01EX03

  PAZOPANIB **1

  PAZOPANIB ZENTIVA 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  AMBALAJ MULTIPLU CU FLAC. PEID X 90
  (3 X 30) COMPR. FILM.

  PR

  90

  61,018000

  66,933555

  0,000000

  638

  W68580002

  L01EX03

  PAZOPANIB **1

  PAZOPANIB ZENTIVA 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 90 COMPR. FILM.

  PR

  90

  61,018000

  66,933555

  0,000000

  639

  W68583008

  L01EX03

  PAZOPANIB **1

  PAZOPANIB ZENTIVA 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  AMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 60 X 1 (2 PACHETE CU 30 X 1) COMPR. FILM.

  PR

  60

  118,579666

  129,887833

  0,000000

  640

  W68583007

  L01EX03

  PAZOPANIB **1

  PAZOPANIB ZENTIVA 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. UNIDOZĂ PVC-PE-PVDC/AL X 60 X
  1 COMPR. FILM.

  PR

  60

  118,579666

  129,887833

  0,000000

  641

  W68583002

  L01EX03

  PAZOPANIB **1

  PAZOPANIB ZENTIVA 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  118,579666

  129,887833

  0,000000

  642

  W68583004

  L01EX03

  PAZOPANIB **1

  PAZOPANIB ZENTIVA 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.

  PR

  60

  118,579666

  129,887833

  0,000000

  643

  W68583005

  L01EX03

  PAZOPANIB **1

  PAZOPANIB ZENTIVA 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  AMBALAJ MULTIPLU CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 60 (2 X 30) COMPR. FILM.

  PR

  60

  118,579666

  129,887833

  0,000000

  644

  W65560004

  L01FF01

  NIVOLUMABUM **1

  OPDIVO
  10 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  10 mg/ml

  BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I X 12 ML
  (120 MG CONC. PT. SOL. PERF.)

  PR

  1

  5.957,340000

  6.531,660000

  0,000000

  645

  W68740003

  L02BG04

  LETROZOLUM

  LETROZOL LABORMED
  2,5 mg

  COMPR. FILM.

  2,5 mg

  LABORMED
  PHARMA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

  P6L

  30

  2,019666

  2,553666

  0,000000

  646

  W62525009

  V03AF03

  CALCII FOLINAS

  FOLINAT DE CALCIU KABI
  10 mg/ml

  SOL. INJ./PERF.

  10 mg/ml

  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 10 FLACOANE DIN STICLĂ BRUNĂ, PREVĂZUTE CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI SIGILATE CU CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF ȘI DISC DE CULOARE VIOLET, CARE CONȚIN 20 ML SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  138,997000

  155,322000

  0,000000
  7. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, pozițiile 16-18 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  16

  W66496002

  L04AA27

  FINGOLIMODUM **1Ω

  GILENYA 0,25 mg

  CAPS.

  0,25 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE CU BLIST. DIN PVC/PVDC/AL X 28 CAPS.

  PR

  28

  144,852857

  159,252142

  0,000000

  17

  W64461005

  L04AA27

  FINGOLIMODUM **1Ω

  GILENYA 0,5 mg

  CAPS.

  0,5 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/AL CU 28 CAPSULE

  PR

  28

  127,882500

  140,754642

  0,000000

  18

  W57766001

  L04AA27

  FINGOLIMODUM **1Ω

  GILENYA 0,5 mg

  CAPS.

  0,5 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/ AL CU 28 CAPSULE

  PR

  28

  127,882500

  140,754642

  0,000000

  ............................

  21

  W64485001

  L04AA36

  OCRELIZUMAB **1Ω

  OCREVUS
  300 mg

  CONC. PT. SOL. PERF.

  300 mg

  ROCHE REGISTRATION GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. X 10 ML CONC.

  PR

  1

  21.596,400000

  23.578,260000

  0,000000
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 94, 100-102 și 120-124 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  94

  W67394004

  A10BD08

  COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**

  GLUAMET
  50 mg/850 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/
  850 mg

  MERCK ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPRIMATE FILMATE

  PRF

  60

  1,625599

  2,055400

  0,259100

  ..............................

  100

  W64183003

  A10BD08

  COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**

  DALTEX
  50 mg/850 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/
  850 mg

  MEDOCHEMIE LTD.

  CIPRU

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

  PRF

  60

  1,625599

  2,055400

  0,195600

  101

  W52551003

  A10BD08

  COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**

  EUCREAS
  50 mg/850 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/
  850 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X
  60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)

  P-RF

  60

  1,625599

  2,055400

  0,206933

  102

  W64470003

  A10BD08

  COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**

  EUCREAS
  50 mg/850 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/
  850 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE X
  60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)

  PRF

  60

  1,625599

  2,055400

  0,206933

  ..............................

  120

  W64467005

  A10BH02

  VILDAGLIPTINUM**

  GALVUS 50 mg

  COMPR.

  50 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC/AL X
  56 COMPR.

  PRF

  56

  1,581600

  1,999800

  0,303414

  121

  W52375005

  A10BH02

  VILDAGLIPTINUM**

  GALVUS 50 mg

  COMPR.

  50 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X,
  56 COMPR. (BLISTER PA/AL/PVC/AL)

  P-RF

  56

  1,581600

  1,999800

  0,303414

  122

  W64117005

  A10BH02

  VILDAGLIPTINUM**

  DALMEVIN 50 mg

  COMPR.

  50 mg

  MEDOCHEMIE LTD

  CIPRU

  CUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X
  56 COMPR.

  PRF

  56

  1,581600

  1,999800

  0,299128

  123

  W66805004

  A10BH02

  VILDAGLIPTINUM**

  GLUADDA 50 mg

  COMPR.

  50 mg

  MERCK ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.

  PRF

  30

  1,581600

  1,999800

  0,356533

  124

  W66814002

  A10BH02

  VILDAGLIPTINUM**

  AGARTHA 50 mg

  COMPR.

  50 mg

  GEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.

  PRF

  30

  1,581600

  1,999800

  0,309200
  9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 175 se introduc trei noi poziții, pozițiile 176-178, cu următorul cuprins:
  „176W67437005A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**MELKART DUO 50 mg/1000 mgCOMPR. FILM.
  50 mg/
  1000 mg
  G.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF601,3546661,7128330,000000
  177W67436005A10BD08COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**MELKART DUO 50 mg/850 mgCOMPR. FILM.
  50 mg/
  850 mg
  G.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF601,3546661,7128330,000000
  178W67312006A10BH02VILDAGLIPTINUM**MELKART 50 mgCOMPR.50 mgG.L. PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR.PRF601,3180001,6665000,000000“
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 104 se introduc două noi poziții, pozițiile 105 și 106, cu următorul cuprins:
  „105W68593001V03AC03DEFERASIROXUM**1
  DEFLOXOL
  180 mg
  COMPR. FILM.180 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIA
  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X
  30 COMPR. FILM.
  P6L3031,29700035,3853330,000000
  106W68594001V03AC03DEFERASIROXUM**1
  DEFLOXOL
  360 mg
  COMPR. FILM.360 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIA
  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X
  30 COMPR. FILM.
  P6L3061,59400068,4093330,000000“
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 5, 6 și 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  5

  W66549003

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  KIOVIG
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF. (5 G/50 ML)

  PR

  1

  1.209,010000

  1.355,970000

  0,000000

  6

  W66549004

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  KIOVIG
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (10 G/100 ML)

  PR

  1

  2.374,930000

  2.626,830000

  0,000000

  .........................

  10

  W66549001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  KIOVIG
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 10 ML SOL. PERF. (1 G/10 ML)

  PR

  1

  269,770000

  329,330000

  0,000000
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 21 se introduc trei noi poziții, pozițiile 22-24, cu următorul cuprins:
  „22W65358007J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**
  PANZYGA
  100 mg/ml
  SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, CU 200 ML SOL. PERF.PR17.373,0100008.074,7400000,000000
  23W65358003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**
  PANZYGA
  100 mg/ml
  SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR11.865,7600002.071,8300000,000000
  24W65358005J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**
  PANZYGA
  100 mg/ml
  SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, CU 100 ML SOL. PERF.PR13.701,5100004.072,8000000,000000“
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 5, 7-9 și 13 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  5

  W66174002

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  HYQVIA
  100 mg/ml

  SOL. PERF. SUBCUTANĂ

  100 mg/ml

  BAXALTA INNOVATIONS GMBH

  AUSTRIA

  CUTIE CU
  1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 50 ML SOLUȚIE IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ (IG 10%) + 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 2,5 ML SOLUȚIE HIALURONIDAZĂ UMANĂ RECOMBINATĂ (RHUPH20)

  PR

  1

  1.436,350000

  1.603,770000

  0,000000

  ............................


  7

  W66174003

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  HYQVIA
  100 mg/ml

  SOL. PERF. SUBCUTANĂ

  100 mg/ml

  BAXALTA INNOVATIONS GMBH

  AUSTRIA

  CUTIE CU
  1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 100 ML SOLUȚIE IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ
  (IG 10%) + 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 5 ML SOLUȚIE HIALURONIDAZĂ UMANĂ RECOMBINATĂ (RHUPH20)

  PR

  1

  2.840,400000

  3.134,190000

  0,000000

  8

  W66549003

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  KIOVIG
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF. (5 G/50 ML)

  PR

  1

  1.209,010000

  1.355,970000

  0,000000

  9

  W66549004

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  KIOVIG
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (10 G/100 ML)

  PR

  1

  2.374,930000

  2.626,830000

  0,000000

  ............................

  13

  W66549001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  KIOVIG
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 10 ML SOL. PERF. (1 G/10 ML)

  PR

  1

  269,770000

  329,330000

  0,000000
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 24 se introduc trei noi poziții, pozițiile 25-27, cu următorul cuprins:
  „25W65358003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **
  PANZYGA
  100 mg/ml
  SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR11.865,7600002.071,8300000,000000
  26W65358005J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **
  PANZYGA
  100 mg/ml
  SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, CU 100 ML SOL. PERF.PR13.701,5100004.072,8000000,000000
  27W65358007J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **
  PANZYGA
  100 mg/ml
  SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, CU 200 ML SOL. PERF.PR17.373,0100008.074,7400000,000000“
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 167, 168 și 172 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  167

  W66549003

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  KIOVIG
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF. (5 G/50 ML)

  PR

  1

  1.209,010000

  1.355,970000

  0,000000

  168

  W66549004

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  KIOVIG
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (10 G/100 ML)

  PR

  1

  2.374,930000

  2.626,830000

  0,000000

  ...............................

  172

  W66549001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  KIOVIG
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 10 ML SOL. PERF. (1 G/10 ML)

  PR

  1

  269,770000

  329,330000

  0,000000
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 321 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 322-326, cu următorul cuprins:
  „322W65358003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **
  PANZYGA
  100 mg/ml
  SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR11.865,7600002.071,8300000,000000
  323W65358007J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **
  PANZYGA
  100 mg/ml
  SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, CU 200 ML SOL. PERF.PR17.373,0100008.074,7400000,000000
  324W65358005J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**
  PANZYGA
  100 mg/ml
  SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, CU 100 ML SOL. PERF.PR13.701,5100004.072,8000000,000000
  325W68593001V03AC03DEFERASIROXUM**
  DEFLOXOL
  180 mg
  COMPR. FILM.180 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIA
  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X
  30 COMPR. FILM.
  P6L3031,29700035,3853330,000000
  326W68594001V03AC03DEFERASIROXUM**
  DEFLOXOL
  360 mg
  COMPR. FILM.360 mgEGIS PARMACEUTICALS PLCUNGARIA
  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X
  30 COMPR. FILM.
  P6L3061,59400068,4093330,000000“
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 154, 155 și 159 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  154

  W66549003

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  KIOVIG
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF. (5 G/50 ML)

  PR

  1

  1.209,010000

  1.355,970000

  0,000000

  155

  W66549004

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  KIOVIG
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF. (10 G/100 ML)

  PR

  1

  2.374,930000

  2.626,830000

  0,000000

  ..............................

  159

  W66549001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  KIOVIG
  100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 10 ML SOL. PERF. (1 G/10 ML)

  PR

  1

  269,770000

  329,330000

  0,000000
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 219 se introduc trei noi poziții, pozițiile 220-222, cu următorul cuprins:
  „220W65358003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **
  PANZYGA
  100 mg/ml
  SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 70 ML, CU 50 ML SOL. PERF.PR11.865,7600002.071,8300000,000000
  221W65358005J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **
  PANZYGA
  100 mg/ml
  SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 100 ML, CU 100 ML SOL. PERF.PR13.701,5100004.072,8000000,000000
  222W65358007J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **
  PANZYGA
  100 mg/ml
  SOL. PERF.100 mg/mlOCTAPHARMA (IP) SPRLBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPACITATEA DE 250 ML, CU 200 ML SOL. PERF.PR17.373,0100008.074,7400000,000000“
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 130 se introduce o nouă poziție, poziția 131, cu următorul cuprins:
  „131W68734001J01EE01SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUMSEVATRIMSOL. INJ.
  400 mg/
  80 mg
  DIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 50 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR5054,60000060,2770000,000000“


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna iulie 2022.

  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan

  ----