DECIZIE nr. 99 din 9 octombrie 2015privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), pe de o parte, și Federația Patronală a Rețelelor de Comerț (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) și Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 octombrie 2015
  Având în vedere Referatul Direcției registre și gestiune colectivă nr. RGII/8.127 din 8 octombrie 2015,
  în conformitate cu prevederile art. 131^2 alin. (2) și ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, și ale Deciziei prim-ministrului nr. 289/2014 privind numirea domnului Leonard Artur Horvath în funcția de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
  directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), pe de o parte, și Federația Patronală a Rețelelor de Comerț (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) și Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 2

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul www.orda.ro.

  p. Directorul general al Oficiului Român
  pentru Drepturile de Autor,
  Irina Lucan-Arjoca

  București, 9 octombrie 2015.
  Nr. 99.

  Anexă

  PROTOCOL
  între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea
  Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), pe de o parte, și Federația Patronală a
  Rețelelor de Comerț (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) și Societatea
  Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte