ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 14 octombrie 1999
pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997
privind privatizarea societăţilor comerciale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 18 octombrie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul UNIC

  Articolul 14 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:
  1. Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) La cererea instituţiei publice implicate sau a agentului de privatizare, pentru stabilirea situaţiei obligaţiilor bugetare scadente ale societăţilor comerciale supuse privatizării, Ministerul Finanţelor şi celelalte entităţi care au în administrare bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale vor iniţia procedura întocmirii unor rapoarte asupra naturii şi cuantumului obligaţiilor respective."
  2. Alineatul (5) va avea următorul cuprins:
  "(5) Pe baza rapoartelor întocmite Ministerul Finanţelor şi celelalte entităţi care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale vor emite certificate de obligaţii bugetare, care vor preciza natura şi cuantumul obligaţiilor bugetare pe care le au în administrare la data raportului."
  3. Alineatul (6) va avea următorul cuprins:
  "(6) Societatea comercială privatizata va fi exonerată de drept de plată oricărei alte obligaţii bugetare, scadenta la data raportului şi neevidenţiată în certificatul de obligaţii bugetare emis în conformitate cu alin. (5)."
  4. Alineatul (7) va avea următorul cuprins:
  "(7) Termenele şi etapele procedurii de întocmire a raportului şi de emitere a certificatului de obligaţii bugetare vor face obiectul reglementării normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă."
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  --------