ORDIN nr. 3.047 din 15 ianuarie 2018privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 9 februarie 2018
  Luând în considerare Adresa nr. 4.007 din 28 decembrie 2017 a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, înregistrată la Ministerul Educației Naționale cu nr. 44.017 din 29 decembrie 2017,
  în temeiul:– art. 193, 197, 216, art. 219 alin. (2) și al art. 223 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2018, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Instituțiile de învățământ superior de stat își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise.


  Articolul 3

  Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior își asumă răspunderea pentru corectitudinea calculelor efectuate conform anexei și notifică Ministerului Educației Naționale eventualele neconcordanțe sesizate.


  Articolul 4

  Ministerul Educației Naționale și Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior notifică, verifică și/sau controlează instituțiile de învățământ superior de stat privind orice neconcordanțe sesizate în datele raportate.


  Articolul 5

  În anul 2018, Ministerul Educației Naționale analizează și aprobă deschiderile de credite lunare, pe întreg parcursul anului, astfel încât instituțiilor de învățământ superior de stat să le fie repartizate sume care să asigure funcționarea în condiții normale a acestora.


  Articolul 6

  Direcția generală învățământ universitar și Direcția generală economică din Ministerul Educației Naționale, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior și instituțiile de învățământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 15 ianuarie 2018.
  Nr. 3.047.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară
  a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2018

  -----