ORDIN nr. 5.578 din 10 noiembrie 2021pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1086 din 12 noiembrie 2021
  Având în vedere:– prevederile art. 18,19,28,42,44,45,47,61, 62, 63,68,89, 90,93, 93^1, 94, 95,art. 96 alin. (8),art. 97,99, 100,art. 149 alin. (3),art. 234,247, 248,252,254, 254^1,255,262,art. 263 alin. (1)-(10),art. 268,279, 280, 281, 282 și 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 40-43 și 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 2.148/DGMRURS din 1.11.2021,
  în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1086 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.


  Articolul 2

  Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția generală infrastructură, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educației, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 10 noiembrie 2021.
  Nr. 5.578.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE-CADRU
  privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în
  anul 2022-2023