HOTĂRÂRE nr. 927 din 14 august 2003(*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice**)
(actualizată până la data de 23 septembrie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 septembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013; RECTIFICAREA nr. 674 din 4 septembrie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.
  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 11 din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003
  privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  -----------
  Art. unic a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 674 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 10 septembrie 2013.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Alexandru Farcaş,
  secretar de stat
  Ministru delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 14 august 2003.
  Nr. 927.


  Anexă

  NORMA 14/08/2003