ORDIN nr. 19 din 2 februarie 2005
privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte suportul logistic pentru sistemul computerizat veterinar Traces
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 14 februarie 2005  În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  vazand Referatul de aprobare nr. 50.137 din 27 ianuarie 2005, întocmit de Direcţia generală inspecţie, control, inspecţie la frontiera şi coordonarea institutelor veterinare din structura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinara ce stabileşte suportul logistic pentru sistemul computerizat veterinar Traces, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei Europene 2004/675/CE ce stabileşte suportul logistic pentru sistemul Traces, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 309 din 6 octombrie 2004.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Razvan Ţiru
  Bucureşti, 2 februarie 2005.
  Nr. 19.


  Anexa
  NORMA SANITARĂ VETERINARA
  ce stabileşte suportul logistic pentru sistemul computerizat veterinar Traces

  Articolul 1

  În contextul sistemului Traces, sistemul computerizat veterinar integrat prevăzut în Norma sanitară veterinara cu privire la dezvoltarea unui sistem computerizat veterinar integrat, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 22/2005, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte suportul logistic destinat sprijinirii utilizatorilor sistemului pentru o perioadă iniţială de testare.


  Articolul 2

  Suportul logistic şi bugetul necesar pentru implementarea prevederilor art. 1 vor fi stabilite în urma unei analize tehnice detaliate dispuse de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor.


  Articolul 3

  (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări şi prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitară veterinara, le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene şi al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordanta, în vederea evaluării conformitatii transpunerii legislative, şi va stabili măsurile necesare pentru implementarea corecta şi la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
  (2) Atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor adopta cele menţionate la alin. (1), aceasta trebuie să facă o referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara. Procedura privind realizarea referirii menţionate rămâne în responsabilitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va lua măsurile necesare şi va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sancţionarea incalcarilor legislaţiei veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce constituie infracţiuni.
  (4) Prezenta norma sanitară veterinara constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei Europene 2004/675/CE .
  ---------