DECIZIE nr. 120 din 18 noiembrie 2016
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 2.013/2/2016
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016  În conformitate cu prevederile art. 131^2 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând cont de Referatul Direcţiei de registre şi gestiune colectivă nr. RG II/8.460 din 18 noiembrie 2016,
  în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2015 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
  directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

  Articolul UNIC

  Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 784A din 26 octombrie 2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă în Dosarul nr. 2.013/2/2016.


  Directorul general adjunct al

  Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

  Irina Lucan-Arjoca

  Bucureşti, 18 noiembrie 2016.
  Nr. 120.
  DECIZIE 784 26/10/2016