LEGE nr. 387 din 13 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 1 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) asociaţii de crescatori de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum şi crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice - acele persoane care desfăşoară activităţi de creştere, exploatare a animalelor sau produc nutreturi combinate."
  2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Construcţiile zootehnice dezafectate, aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultura, vor fi atribuite în folosinţă gratuita persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către Agenţia Domeniilor Statului."
  3. La articolul 3, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
  "(6) În vederea asigurării necesarului de furaje crescatorii de animale prevăzuţi la art. 2 lit. c), cărora le-au fost atribuite construcţii zootehnice dezafectate, vor beneficia de drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea zootehniei nr. 72/2002."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 29 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  ---------