HOTĂRÂRE nr. 615 din 30 august 2017pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 4 septembrie 2017

  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 4 aprilie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 6^1

  Se aprobă specializările/programele de studii universitare de licență prevăzute în anexa nr. 7, care cuprinde numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați începând cu anul universitar 2018-2019.
  2. Articolul nr. 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8

  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  3. Anexele nr. 1-6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre.4. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu

  București, 30 august 2017.
  Nr. 615.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2017)

  Nomenclatorul domeniilor și al
  specializărilor/programelor de studii universitare

  *Font 7*
  ┌───┬─────────────────┬───┬─────────────┬───┬────────────────┬───┬───────────────┬────┬────────────────────────────────────────────┬──────┐
  │ │ Domeniul │ │ Ramura │ │ Domeniul │ │ Domeniul │ │ │ Numă-│
  │Cod│ fundamental │Cod│ de știință │Cod│ de studii │Cod│ de licență │Cod │ Specializarea (S) │rul de│
  │DFI│ (DFI) │RSI│ (RSI) │DSU│ universitare │DL │ (DL) │ S │ │ cre- │
  │ │ │ │ │ - │ de │ │ │ │ │ dite │
  │ │ │ │ │D/M│ doctorat/ │ │ │ │ │(ECTS)│
  │ │ │ │ │ │ masterat │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ (DSU_D/M) │ │ │ │ │ │
  ├───┼─────────────────┼───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 10│Matematică și │ 10│Matematică │ 10│Matematică │ 10│Matematică │ 10│Matematică │ 180│
  │ │științe ale │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │naturii │ │ │ │ │ │ │ 20│Matematici aplicate │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Matematică informatică │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 50│Informatică │ 20│Informatică │ 40│Informatică │ 10│Informatică │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Informatică aplicată │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 20│Fizică │ 10│Fizică │ 20│Fizică │ 10│Fizică │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Fizică medicală │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Biofizică │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Fizică informatică │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 30│Chimie și │ 10│Chimie │ 30│Chimie │ 10│Chimie │ 180│
  │ │ │ │inginerie │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │chimică │ │ │ │ │ 20│Biochimie tehnologică │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Radiochimie │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Chimie informatică │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Chimie medicală │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Chimie farmaceutică │ 180│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 20│Inginerie │ 50│Inginerie │ 10│Ingineria substanțelor anorganice și │ 240│
  │ │ │ │ │ │chimică │ │chimică │ │protecția mediului │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Chimia și ingineria substanțelor organice, │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │petrochimie și carbochimie │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Știința și ingineria materialelor oxidice și│ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nanomateriale │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Știința și ingineria polimerilor │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Ingineria și informatica proceselor chimice │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │și biochimice │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Inginerie chimică │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Controlul și securitatea produselor │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentare │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80│Inginerie biochimică │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90│Ingineria fabricației hârtiei │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Tehnologia chimică a produselor din piele și│ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înlocuitori │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 110│Tehnologie chimică textilă │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120│Chimie alimentară și tehnologii biochimice │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130│Prelucrarea petrolului și petrochimie │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 140│^) │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 150│Chimie militară │ 240│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 40│Științele │ 10│Geografie │ 20│Geografie │ 10│Geografie │ 180│
  │ │ │ │pământului și│ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │atmosferei │ │ │ │ │ 20│Geografia turismului │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Cartografie │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Hidrologie și meteorologie │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Planificare teritorială │ 180│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Geologie │ 30│Geologie │ 10│Geologie │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Geochimie │ 180│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Știința mediului│ 40│Știința │ 10│Chimia mediului │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │mediului ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Ecologie și protecția mediului │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Geografia mediului │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Fizica mediului │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Știința mediului │ 180│
  ├───┼─────────────────┼───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 20│Științe │ 10│Inginerie │ 10│Inginerie civilă│ 60│Inginerie │ 10│Construcții civile, industriale și agricole │ 240│
  │ │inginerești │ │civilă │ │și instalații │ │civilă ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Căi ferate, drumuri și poduri │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Construcții și fortificații │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Amenajări și construcții hidrotehnice │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Construcții miniere │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Inginerie sanitară și protecția mediului │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80│Inginerie civilă │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90│Inginerie urbană și dezvoltare regională │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Infrastructura transporturilor metropolitane│ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 110│Drumuri, poduri și infrastructuri militare │ 240│
  │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ 70│Ingineria │ 10│Instalații pentru construcții │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │instalațiilor ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Instalații și echipamente pentru protecția │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │atmosferei │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Instalații pentru construcții - pompieri │ 240│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 20│Inginerie │ 10│Inginerie │ 90│Inginerie │ 10│Sisteme electrice │ 240│
  │ │ │ │electrică, │ │electrică │ │electrică ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │electronică │ │ │ │ │ 20│Electronică de putere și acționări electrice│ 240│
  │ │ │ │și telecomu- │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │nicații │ │ │ │ │ 30│Electrotehnică │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Instrumentație și achiziții de date │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Electromecanică │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Inginerie electrică și calculatoare │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Informatică aplicată în inginerie electrică │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 20│Inginerie │110│Inginerie │ 10│Ingineria sistemelor electroenergetice │ 240│
  │ │ │ │ │ │energetică │ │energetică ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Hidroenergetică │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Termoenergetică │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Energetică industrială │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Energetică și tehnologii nucleare │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Managementul energiei │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Energetică și tehnologii de mediu % │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Inginerie │100│Inginerie │ 10│Electronică aplicată │ 240│
  │ │ │ │ │ │electronică, │ │electronică, ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │telecomunicații │ │telecomunicații│ 20│Tehnologii și sisteme de telecomunicații │ 240│
  │ │ │ │ │ │și tehnologii │ │și tehnologii ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │informaționale │ │informaționale │ 30│Rețele și software de telecomunicații │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Microelectronică, optoelectronică și │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nanotehnologii │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Telecomenzi și electronică în transporturi │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Echipamente și sisteme electronice militare │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Comunicații pentru apărare și securitate │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80│Echipamente și sisteme electronice militare,│ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │electronică - radioelectronică de aviație │ │
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 30│Inginerie │ 10│Inginerie │120│Inginerie │ 10│Inginerie geologică │ 240│
  │ │ │ │geologică, │ │geologică │ │geologică ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │mine, petrol │ │ │ │ │ 20│Geologia resurselor miniere │ 240│
  │ │ │ │și gaze │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Geologia resurselor petroliere │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Geofizică │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 20│Inginerie │ 30│Inginerie │ 10│Măsurători terestre și cadastru │ 240│
  │ │ │ │ │ │geodezică │ │geodezică ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Topogeodezie și automatizarea asigurării │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │topogeodezice │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Cadastru și managementul proprietăților │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Geodezie și geoinformatică │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Mine, petrol și │260│Mine, petrol și│ 10│Inginerie minieră │ 240│
  │ │ │ │ │ │gaze │ │gaze ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Prepararea substanțelor minerale utile │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Topografie minieră │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Inginerie de petrol și gaze │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Transportul, depozitarea și distribuția │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │hidrocarburilor │ │
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 40│Ingineria │ 10│Inginerie │ 40│Inginerie │ 10│Construcții aerospațiale │ 240│
  │ │ │ │transportu- │ │aerospațială │ │aerospațială ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │rilor │ │ │ │ │ 20│Sisteme de propulsie │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Echipamente și instalații de aviație │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Inginerie și management aeronautic │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Aeronave și motoare de aviație │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Navigație aeriană (Air Navigation) │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Design aeronautic │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 20│Ingineria │160│Ingineria │ 10│Construcții de autovehicule │ 240│
  │ │ │ │ │ │autovehiculelor │ │autovehiculelor├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Ingineria sistemelor de propulsie pentru │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autovehicule │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Autovehicule rutiere │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Echipamente și sisteme de comandă și control│ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru autovehicule │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Blindate, automobile și tractoare │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 30│Ingineria │240│Ingineria │ 10│Ingineria transporturilor și a traficului │ 240│
  │ │ │ │ │ │transporturilor │ │transporturilor├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Ingineria sistemelor de circulație feroviară│ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Ingineria sistemelor de circulație rutieră │ 240│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 50│Ingineria │ 10│Agronomie │ 10│Agronomie │ 10│Agricultură │ 240│
  │ │ │ │resurselor │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │vegetale și │ │ │ │ │ 20│Științele solului │ 240│
  │ │ │ │animale │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Montanologie │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Protecția plantelor │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Exploatarea mașinilor și instalațiilor │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru agricultură și industria alimentară │ │
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 20│Horticultură │ 20│Horticultură │ 10│Horticultură │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Peisagistică │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 30│Inginerie │140│Inginerie │ 10│Ingineria prelucrării lemnului │ 240│
  │ │ │ │ │ │forestieră │ │forestieră ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Ingineria și designul produselor finite din │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lemn │ │
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 40│Silvicultură │ 30│Silvicultură │ 10│Silvicultură │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Exploatări forestiere │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Cinegetică │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 50│Inginerie și │ 10│Inginerie și │ 10│Inginerie economică în agricultură │ 240│
  │ │ │ │ │ │management în │ │management în ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │agricultură și │ │agricultură și │ 20│Inginerie și management în alimentația │ 240│
  │ │ │ │ │ │dezvoltare │ │dezvoltare │ │publică și agroturism │ │
  │ │ │ │ │ │rurală │ │rurală │ │ │ │
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Biotehnologii │ 50│Biotehnologii │ 10│Inginerie genetică │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Biotehnologii*10) │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Ingineria │150│Ingineria │ 10│Ingineria produselor alimentare │ 240│
  │ │ │ │ │ │produselor │ │produselor ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │alimentare │ │alimentare │ 20│Tehnologia prelucrării produselor agricole │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Controlul și expertiza produselor alimentare│ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Pescuit și industrializarea peștelui │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Protecția consumatorului și a mediului │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Extracte și aditivi naturali alimentari │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Tehnologie și control în alimentația │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │publică % │ │
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Zootehnie │ 40│Zootehnie │ 10│Zootehnie │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Piscicultură și acvacultură │ 240│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 60│Ingineria │ 10│Calculatoare │ 10│Calculatoare │ 10│Calculatoare │ 240│
  │ │ │ │sistemelor, │ │și tehnologia │ │și tehnologia ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │calculatoare │ │informației │ │informației │ 20│Tehnologia informației │ 240│
  │ │ │ │și tehnologia│ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │informației │ │ │ │ │ 30│Calculatoare și sisteme informatice pentru │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │apărare și securitate națională │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Ingineria informației │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 20│Ingineria │220│Ingineria │ 10│Automatică și informatică aplicată │ 240│
  │ │ │ │ │ │sistemelor │ │sistemelor ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Ingineria și securitatea sistemelor │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │informatice militare │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Ingineria sistemelor multimedia │ 240│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 70│Inginerie │ 10│Inginerie │180│Inginerie │ 10│Sisteme și echipamente termice │ 240│
  │ │ │ │mecanică, │ │mecanică │ │mecanică ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │mecatronică, │ │ │ │ │ 20│Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice │ 240│
  │ │ │ │inginerie │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │industrială │ │ │ │ │ 30│Mecanică fină și nanotehnologii │ 240│
  │ │ │ │și management│ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Mașini și echipamente miniere │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Inginerie mecanică │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Mașini și instalații pentru agricultură și │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │industrie alimentară │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Utilaje petroliere și petrochimice │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80│Utilaje pentru transportul și depozitarea │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │hidrocarburilor │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90│Echipamente pentru procese industriale │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Utilaje tehnologice pentru construcții │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 110│Ingineria și managementul resurselor │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnologice în construcții │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120│Utilaje pentru textile și pielărie │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130│Vehicule pentru transportul feroviar │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 140│Instalații și echipamente portuare și │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │marine │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 150│Ingineria designului de produs (Product │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Design Engineering) │ │
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Inginerie │130│Inginerie │ 10│Tehnologia construcțiilor de mașini │ 240│
  │ │ │ │ │ │industrială │ │industrială ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Mașini-unelte și sisteme de producție │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Ingineria sudării │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Design industrial │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Ingineria și managementul calității │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Ingineria securității în industrie │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Nanotehnologii și sisteme neconvenționale │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80│Tehnologia și designul produselor textile │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90│Tehnologia și designul confecțiilor din │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │piele și înlocuitori │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Ingineria sistemelor de energii regenerabile│ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 110│Tehnologia tricotajelor și confecțiilor │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120│Ingineria prelucrării materialelor │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │polimerice, textile și compozite │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130│Logistică industrială │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 140│Inginerie industrială (Industrial │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Engineering) │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 150│Informatică aplicată în inginerie │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │industrială % │ │
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 20│Inginerie navală│210│Inginerie │ 10│Navigație și transport maritim și fluvial │ 240│
  │ │ │ │ │ │și navigație │ │marină și ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │navigație │ 20│Navigație, hidrografie și echipamente navale│ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Electromecanică navală │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 30│Științe │270│Științe │ 10│Inginerie medicală │ 240│
  │ │ │ │ │ │inginerești │ │inginerești ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │aplicate │ │aplicate │ 20│Optometrie │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Biotehnologii industriale │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Inginerie fizică │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Informatică industrială │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│^) │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│^) │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80│Matematică și informatică aplicată în │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inginerie │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90│Fizică tehnologică │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Bioinginerie │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 110│Biomateriale și dispozitive medicale │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120│Echipamente și sisteme medicale │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 40│Arhitectură │200│Arhitectură │ 10│Arhitectură navală │ 240│
  │ │ │ │ │ │navală │ │navală ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Sisteme și echipamente navale │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Mecatronică și │250│Mecatronică și │ 10│Mecatronică │ 240│
  │ │ │ │ │ │robotică │ │robotică ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Robotică │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Ingineria │170│Ingineria │ 10│Știința materialelor │ 240│
  │ │ │ │ │ │materialelor │ │materialelor ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Ingineria elaborării materialelor metalice │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Ingineria procesării materialelor │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Informatică aplicată în ingineria │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │materialelor │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Ingineria biomaterialelor │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Ingineria │190│Ingineria │ 10│Ingineria și protecția mediului în industrie│ 240│
  │ │ │ │ │ │mediului │ │mediului ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice│ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Ingineria și protecția mediului în industria│ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │chimică și petrochimică │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Ingineria și protecția mediului în │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │agricultură │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Ingineria dezvoltării rurale durabile │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Ingineria mediului │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Ingineria valorificării deșeurilor │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80│Reconstrucție ecologică │ 240│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Inginerie și │230│Inginerie și │ 10│Inginerie economică industrială │ 240│
  │ │ │ │ │ │management │ │management ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Inginerie economică în domeniul mecanic │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Inginerie economică în construcții │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Inginerie și management naval și portuar │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Inginerie economică în domeniul │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │transporturilor │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Inginerie economică în domeniul electric, │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │electronic și energetic │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Inginerie economică în industria chimică și │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de materiale │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80│^) │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90│^) │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Inginerie și management în industria │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turismului │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 110│Inginerie și management forestier │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120│Ingineria și managementul afacerilor │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130│Ingineria și management în domeniul │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comunicațiilor militare % │ │
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Inginerie │ 20│Inginerie │ 10│Mașini și utilaje de geniu │ 240│
  │ │ │ │ │ │genistică, │ │genistică ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │Inginerie de │ │ │ 20│Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și│ 240│
  │ │ │ │ │ │armament, │ │ │ │mascare │ │
  │ │ │ │ │ │rachete și ├───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │muniții │ 80│Inginerie de │ 10│Armament, rachete, muniții de aviație și │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │armament, │ │sisteme de salvare │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │rachete și ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │muniții │ 20│Muniții, rachete, explozivi și pulberi │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Armament, aparatură artileristică și sisteme│ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de conducere a focului │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Sisteme integrate de armament și muniție │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Materiale energetice și apărare CBRN │ 240│
  ├───┼─────────────────┼───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 30│Științe biologice│ 10│Biologie │ 10│Biologie │ 10│Biologie │ 10│Biologie │ 180│
  │ │și biomedicale │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Biologie ambientală % │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 20│Biochimie │ 10│Biochimie │ 10│Biologie │ 20│Biochimie │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 30│Medicină │ 10│Medicină │ 10│Sănătate │ 10│Medicină 1) │ 360│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Asistență medicală generală 1) │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Moașe 1) │ 240│
  │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ 20│Sănătate │ 10│Radiologie și imagistică │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Laborator clinic │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Balneofiziokinetoterapie și recuperare │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Audiologie și protezare auditivă │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90│Nutriție și dietetică │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 40│Medicină │ 10│Medicină │ 10│Medicină │ 10│Medicină veterinară 1) │ 360│
  │ │ │ │veterinară │ │veterinară │ │veterinară │ │ │ │
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 50│Medicină │ 10│Medicină │ 10│Sănătate │ 20│Medicină dentară 1) │ 360│
  │ │ │ │dentară │ │dentară ├───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ 20│Sănătate │ 40│Tehnică dentară │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Asistență dentară │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80│Asistență de profilaxie stomatologică │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 60│Farmacie │ 10│Farmacie │ 10│Sănătate │ 30│Farmacie 1) │ 300│
  │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ 20│Sănătate │ 60│Asistență de farmacie │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Cosmetică medicală și tehnologia produsului │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cosmetic │ │
  ├───┼─────────────────┼───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 40│Științe sociale │ 10│Științe │ 10│Drept │ 10│Drept │ 10│Drept │ 240│
  │ │ │ │juridice │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Drept european și internațional │ 240│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 20│Științe │ 10│Științe │ 50│Științe │ 10│Administrație publică │ 180│
  │ │ │ │administra- │ │administrative │ │administrative ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │tive │ │ │ │ │ 20│Administrație europeană │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Asistență managerială și administrativă % │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Poliție locală │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Servicii și politici de sănătate publică │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Public Health) │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Leadership în sectorul public │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(în limba engleză) │ │
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 30│Științe ale │ 10│Științe ale │ 60│Științe ale │ 10│Jurnalism │ 180│
  │ │ │ │comunicării │ │comunicării │ │comunicării ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Comunicare și relații publice │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Publicitate │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Științe ale informării și documentării │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│^) │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Media digitală │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 40│Sociologie │ 10│Sociologie │ 10│Sociologie │ 10│Sociologie │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Antropologie │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Resurse umane │ 180│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 20│%) Asistență │ 20│Asistență │ 10│Asistență socială │ 180│
  │ │ │ │ │ │socială │ │socială │ │ │ │
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 50│Științe │ 10│Relații │ 40│Relații │ 10│Relații internaționale și studii europene │ 180│
  │ │ │ │politice │ │internaționale │ │internaționale │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │și studii │ │și studii │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │europene │ │europene │ │ │ │
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 20│Științe politice│ 30│Științe │ 10│Științe politice │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │politice ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Studii de securitate │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 60│Științe │ 10│Informații și │ 10│Științe │ 60│Comunicare și relații publice - informații │ 180│
  │ │ │ │militare, │ │securitate │ │militare, ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │informații și│ │națională │ │informații și │ 70│Psihologie - informații │ 180│
  │ │ │ │ordine │ │ │ │ordine publică ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │publică │ │ │ │ │ 90│Securitate și apărare │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 110│Comunicare publică și interculturală în │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul securității și apărării │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120│Sisteme informaționale │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130│Studii de securitate și informații │ 180│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 20│Ordine publică │ 10│Științe │ 160│Ordine și siguranță publică*12) │ 180│
  │ │ │ │ │ │și siguranță │ │militare, │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │națională │ │informații și │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ordine publică │ │ │ │
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 30│Științe │ 10│Științe │ 10│Conducere interarme - forțe terestre │ 180│
  │ │ │ │ │ │militare │ │militare, ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │informații și │ 20│Conducere interarme - forțe navale │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ordine publică ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Conducere interarme - forțe aeriene │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Logistică │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Managementul organizației │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80│Management economico-financiar │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Conducere militară │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 140│Managementul traficului aerian │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 150│Management în aviație │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 160│Managementul sistemelor de rachete și │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │artilerie antiaeriene │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 170│Managementul sistemelor de comunicații │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │militare │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 180│Managementul sistemelor de supraveghere │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aeriană │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 190│Leadership militar │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 70│Științe │ 10│Administrarea │ 30│Administrarea │ 10│Administrarea afacerilor │ 180│
  │ │ │ │economice │ │afacerilor │ │afacerilor ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Economia firmei │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Economia comerțului, turismului și │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │serviciilor │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Merceologie și managementul calității │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Economia comerțului, turismului, serviciilor│ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │și managementul calității │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Administrarea afacerilor în servicii de │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ospitalitate │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Administrarea afacerilor în comerț, turism, │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │servicii, merceologie și managementul │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │calității │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80│Administrarea afacerilor în alimentația │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │publică % │ │
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Cibernetică și │ 50│Cibernetică, │ 10│Cibernetică economică │ 180│
  │ │ │ │ │ │statistică │ │statistică și ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │informatică │ 30│Statistică și previziune economică │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │economică │ │ │ │
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 20│Informatică │ 50│Cibernetică, │ 20│Informatică economică │ 180│
  │ │ │ │ │ │economică │ │statistică și │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │informatică │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │economică │ │ │ │
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Contabilitate │ 40│Contabilitate │ 10│Contabilitate și informatică de gestiune │ 180│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Economie │ 10│Economie │ 10│Economie generală │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Economie agroalimentară │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Economia mediului │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Economie și comunicare economică în afaceri │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Economie agroalimentară și a mediului │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Economie generală și comunicare economică │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Economie și finanțe (în limba engleză - │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Economics and finance) │ │
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Finanțe │ 20│Finanțe │ 10│Finanțe și bănci │ 180│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Management │ 70│Management │ 10│Management │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Managementul dezvoltării rurale durabile │ 180│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Marketing │ 80│Marketing │ 10│Marketing │ 180│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Economie și │ 60│Economie și │ 10│Economie internațională │ 180│
  │ │ │ │ │ │afaceri │ │afaceri ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │internaționale │ │internaționale │ 20│Afaceri internaționale │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Economie și afaceri internaționale │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 80│Psihologie și│ 10│Psihologie │ 80│Psihologie │ 10│Psihologie │ 180│
  │ │ │ │științe │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │comportamen- │ │ │ │ │ 20│Terapie ocupațională │ 180│
  │ │ │ │tale ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Științe ale │ 70│Științe ale │ 10│Pedagogie │ 180│
  │ │ │ │ │ │educației │ │educației ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Psihopedagogie specială │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Pedagogia învățământului primar și preșcolar│ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Pedagogie socială │ 180│
  ├───┼─────────────────┼───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 50│Științe umaniste │ 10│Filologie │ 10│Filologie │ 20│Limbă și │ 10│Limba și literatura română*1) │ 180│
  │ │și arte │ │ │ │ │ │literatură ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Limba și literatura*2) │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Limba și literatura modernă*3) │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Literatură universală și comparată*11) │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Filologie clasică*4) │ 180│
  │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ 30│Limbi moderne │ 10│Traducere și interpretare │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │aplicate ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Limbi moderne aplicate │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 20│Filosofie │ 10│Filosofie │ 10│Filosofie │ 10│Filosofie │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 30│Istorie │ 10│Istorie │ 40│Istorie │ 10│Istorie │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Arheologie │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Arhivistică │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Muzeologie │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Istoria artei │ 180│
  │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ 50│Studiul │ 10│Studiul patrimoniului și managementul │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │patrimoniului │ │bunurilor culturale │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │(Heritage ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │Studies) │ 20│Arheologie, studii antice și antropologie │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │istorică │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Turism cultural și studii muzeale │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 40│Teologie │ 10│Teologie │ 10│Teologie │ 10│Teologie pastorală*5) │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Teologie didactică*5) │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│^) │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Teologie asistență socială*5) │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Studii religioase │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 50│Studii │ 10│Studii culturale│ 50│Studii │ 10│Etnologie │ 180│
  │ │ │ │culturale │ │ │ │culturale ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Studii iudaice │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Studii americane │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Studii culturale │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Studii europene │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Turism cultural │ 180│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 60│Arhitectură │ 10│Arhitectură │ 10│Arhitectură │ 10│Arhitectură 1) │ 360│
  │ │ │ │și urbanism │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Arhitectură de interior │ 300│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Design de produs │ 300│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Conservare și restaurare de arhitectură │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Arhitectura peisajului │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Mobilier și amenajări interioare │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Tehnologie arhitecturală │ 180│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 20│Urbanism │ 20│Urbanism │ 10│Proiectare și planificare urbană │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Urbanism și administrarea teritoriului │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Amenajarea și planificarea peisajului │ 240│
  │ │ ├───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ 70│Arte*13) │ 10│Arte vizuale │ 40│Arte vizuale │ 10│Arte plastice*9) │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Arte decorative │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Design │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Conservare și restaurare │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Artă murală │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Pedagogia artelor plastice și decorative │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80│Ceramică - sticlă - metal │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90│Arte textile - design textil │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Modă - design vestimentar │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 110│Scenografie și eveniment artistic │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120│Design ambiental │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130│Artă monumentală │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 140│Artă sacră │ 180│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 20│Istoria și │ 40│Arte vizuale │ 70│Istoria și teoria artei │ 180│
  │ │ │ │ │ │teoria artei*13)│ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Teatru și artele│ 10│Teatru și │ 10│Artele spectacolului*6) │ 180│
  │ │ │ │ │ │spectacolului │ │artele ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │spectacolului │ 20│Teatrologie*7) │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Scenografie │ 180│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 20│Cinematografie │ 20│Cinematografie │ 10│Cinematografie, fotografie, media*8) │ 180│
  │ │ │ │ │ │și media │ │și media ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Filmologie │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Comunicare audiovizuală-multimedia │ 180│
  │ │ │ │ ├───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ 10│Muzică │ 30│Muzică │ 10│Muzică │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Muzică religioasă │ 180│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Muzicologie │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40│Interpretare muzicală - canto │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Interpretare muzicală - instrumente │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60│Compoziție muzicală │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Dirijat │ 240│
  │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80│Artele spectacolului muzical │ 240│
  ├───┼─────────────────┼───┼─────────────┼───┼────────────────┼───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ 60│Știința sportului│ 10│Știința │ 10│Știința │ 10│Educație fizică│ 10│Educație fizică și sportivă │ 180│
  │ │și educației │ │sportului și │ │sportului și │ │și sport ├────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │fizice │ │educației │ │educației │ │ │ 20│Sport și performanță motrică │ 180│
  │ │ │ │fizice │ │fizice ├───┼───────────────┼────┼────────────────────────────────────────────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ 20│Kinetoterapie │ 10│Kinetoterapie și motricitate specială │ 180│
  └───┴─────────────────┴───┴─────────────┴───┴────────────────┴───┴───────────────┴────┴────────────────────────────────────────────┴──────┘
  Notă
  *1) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
  *2) Se adaugă: limba și literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.
  *3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație cu limba și literatura română/clasică/literatură universală și comparată.
  *4) Se elimină "în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată".
  *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creștină după evanghelie.
  *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie.
  *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.
  *8) Se adaugă, după caz: Regie de film și TV; Imagine de film și TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie; Animație.
  *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.
  *10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.
  *11) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/limba și literatura română.
  *12) Ofițer de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, penitenciare; specializarea trece din domeniul Științe juridice la domeniul Științe militare, informații și ordine publică.
  *13) Se poate susține doctorat științific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria și teoria artei" pentru toți absolvenții de studii universitare de licență și master aparținând programelor de studii din ramura de știință "Arte".
  ^) Specializare eliminată în reglementările anterioare.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Biologie ambientală" în cadrul domeniului de licență Biologie.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Energetică și tehnologii de mediu" în cadrul domeniului de licență Inginerie energetică.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Tehnologie și control în alimentația publică" în cadrul domeniului de licență Ingineria produselor alimentare.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Informatică aplicată în inginerie industrială" în cadrul domeniului de licență Inginerie industrială.
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare" în cadrul domeniului de licență Inginerie și management.
  %) Se modifică denumirea specializării "Asistență managerială și secretariat", din domeniul Științe administrative, cu denumirea "Asistență managerială și administrativă".
  %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Administrarea afacerilor în alimentația publică" în cadrul domeniului de licență Administrarea afacerilor.
  %) Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Sociologie se divide în două domenii, după cum urmează: cod 10 Sociologie și cod 20 Asistență socială cu domeniul de licență Asistență socială și specializarea Asistență socială.
  1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură.  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2017)

  Structura instituțiilor de învățământ superior de stat,
  domeniile de studii universitare de licență și
  specializările/programele de studii acreditate sau
  autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de
  desfășurare, numărul de credite de studii transferabile
  pentru fiecare program de studii universitare,
  formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim
  de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018

  *Font 7*
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Inginerie electrică │Electronică de putere și acționări electrice │ A │ IF │ 240 │ 120 │
  │ │Inginerie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Electrică │ │Instrumentație și achiziții de date │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Sisteme electrice │ A │ IF │ 240 │ 120 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Informatică aplicată în inginerie electrică │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ A │ IF │ 240 │ 30 │
  │ │ │ │și energetic │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Inginerie energetică │Energetică și tehnologii de mediu │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │Energetică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Energetică și tehnologii nucleare │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Hidroenergetică │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria sistemelor electroenergetice │ A │ IF │ 240 │ 65 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Managementul energiei │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Termoenergetică │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ │ │ │ │
  │ │ │ │și energetic │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe inginerești │Informatică industrială │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de │Calculatoare și tehnologia│Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 500 │
  │ │Automatică și │informației ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Calculatoare │ │Tehnologia informației │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria sistemelor │Automatică și informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 400 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 4│Facultatea de │Calculatoare și tehnologia│Ingineria informației │ A │ IF │ 240 │ 120 │
  │ │Electronică, │informației │ │ │ │ │ │
  │ │Telecomunicații și├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Tehnologia │Inginerie electronică, │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │Informației │telecomunicații și ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │tehnologii informaționale │Electronică aplicată (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Rețele și software de telecomunicații │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologii și sisteme de telecomunicații │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ │engleză) │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 5│Facultatea de │Inginerie industrială │Design industrial │ A │ IF │ 240 │ 45 │
  │ │Inginerie Mecanică├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │și Mecatronică │Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Mecanică fină și nanotehnologii │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Sisteme și echipamente termice │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 65 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Mecatronică și robotică │Mecatronică │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe inginerești │Optometrie │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 6│Facultatea de │Inginerie industrială │Ingineria securității în industrie │ AP │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Ingineria și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Managementul │ │Ingineria sudării │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Sistemelor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Tehnologice │ │Ingineria și managementul calității │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Logistică industrială │ AP │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Mașini-unelte și sisteme de producție │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Nanotehnologii și sisteme neconvenționale │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologia construcțiilor de mașini │ A │ IF │ 240 │ 200 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial│ │ │ │ │
  │ │ │ │engineering) │ AP │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Informatică aplicată în inginerie industrială │ AP │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Mecatronică și robotică │Robotică │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 7│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria dezvoltării rurale durabile │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  │ │Ingineria │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Sistemelor │ │Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice │ A │ IF │ 240 │ 95 │
  │ │Biotehnice ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria produselor │Ingineria produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │ │alimentare │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie mecanică │Mașini și instalații pentru agricultură și industrie│ │ │ │ │
  │ │ │ │alimentară │ A │ IF │ 240 │ 115 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 8│Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │Transporturi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria sistemelor de propulsie pentru │ │ │ │ │
  │ │ │ │autovehicule │ AP │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria transporturilor │Ingineria transporturilor și a traficului │ A │ IF │ 240 │ 160 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie electronică, │Telecomenzi și electronică în transporturi │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │ │telecomunicații și │ │ │ │ │ │
  │ │ │tehnologii informaționale │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie mecanică │Vehicule pentru transportul feroviar │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 9│Facultatea de │Inginerie aerospațială │Construcții aerospațiale │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Inginerie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Aerospațială │ │Echipamente și instalații de aviație │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie și management aeronautic │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Navigație aeriană(în limba engleză - Air navigation)│ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Sisteme de propulsie │ A │ IF │ 240 │ 40 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Design aeronautic │ AP │ IF │ 240 │ 50 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 10│Facultatea de │Ingineria materialelor │Ingineria elaborării materialelor metalice │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Știința și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Ingineria │ │Ingineria procesării materialelor │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Materialelor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Știința materialelor │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria mediului │Ingineria și protecția mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie economică în industria chimică și de │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ │materiale │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe inginerești │Inginerie medicală │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 11│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria și protecția mediului în industria chimică│ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Chimie Aplicată și│ │și petrochimică │ │ │ │ │
  │ │Știința │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Materialelor │ │Ingineria valorificării deșeurilor │ AP │ IF │ 240 │ 30 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria produselor │Controlul și expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │alimentare │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie chimică │Chimia și ingineria substanțelor organice, │ │ │ │ │
  │ │ │ │petrochimie și carbochimie │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Chimie alimentară și tehnologii biochimice │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria și informatica proceselor chimice și │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ │biochimice │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Știința și ingineria materialelor oxidice și │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │ │ │nanomateriale │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Știința și ingineria polimerilor │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe inginerești │Biotehnologii industriale │ AP │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 12│Facultatea de │Calculatoare și tehnologia│Ingineria informației (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 45 │
  │ │Inginerie în Limbi│informației ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Străine │ │Ingineria informației (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 30 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria materialelor │Știința materialelor (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 30 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie chimică │Inginerie chimică (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 25 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie electronică, │Electronică aplicată (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 30 │
  │ │ │telecomunicații și ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │tehnologii informaționale │Electronică aplicată (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Electronică aplicată (în limba germană) │ A │ IF │ 240 │ 30 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie mecanică │Inginerie mecanică (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie mecanică (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie mecanică (în limba germană)*) │ A │ IF │ 240 │ 0 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ │ │ │ │
  │ │ │ │și energetic (în limba germană) │ A │ IF │ 240 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba │ │ │ │ │
  │ │ │ │germană) │ A │ IF │ 240 │ 30 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 13│Facultatea de │Științe inginerești │Inginerie fizică │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │Științe Aplicate │aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Matematică și informatică aplicată în inginerie │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 14│Facultatea de │Științe inginerești │Biomateriale și dispozitive medicale │ AP │ IF │ 240 │ 200 │
  │ │Inginerie Medicală│aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Echipamente și sisteme medicale │ AP │ IF │ 240 │ 200 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie medicală*) │ A │ IF │ 240 │ 0 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 15│Facultatea de │Inginerie și management │Ingineria și managementul afacerilor │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │Antreprenoriat, │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Ingineria și │ │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │Managementul │ │și energetic │ │ │ │ │
  │ │Afacerilor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie economică în industria chimică și de │ │ │ │ │
  │ │ │ │materiale │ A │ IF │ 240 │ 40 │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │*) Specializări/Programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2017-2018. │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Inginerie civilă │Construcții civile, industriale și agricole │ A │ IF │ 240 │ 450 │
  │ │Construcții │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Civile, │ │Inginerie urbană și dezvoltare regională │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │Industriale și ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Agricole │Inginerie și management │Inginerie economică în construcții │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria mediului │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │Hidrotehnică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria sistemelor │Automatică și informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie civilă │Amenajări și construcții hidrotehnice │ A │ IF │ 240 │ 120 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie sanitară și protecția mediului │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de Căi │Inginerie civilă │Căi ferate, drumuri și poduri │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │Ferate, Drumuri și│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Poduri │ │Infrastructura transporturilor metropolitane │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 4│Facultatea de │Ingineria instalațiilor │Instalații pentru construcții │ A │ IF │ 240 │ 325 │
  │ │Inginerie a │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Instalațiilor │ │Instalații pentru construcții (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Instalații și echipamente pentru protecția │ │ │ │ │
  │ │ │ │atmosferei │ A │ IF │ 240 │ 120 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 5│Facultatea de │Inginerie mecanică │Ingineria și managementul resurselor tehnologice în │ A │ IF │ 240 │ 70 │
  │ │Utilaj Tehnologic │ │construcții │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Utilaje tehnologice pentru construcții │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Mecatronică și robotică │Mecatronică │ AP │ IF │ 240 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 6│Facultatea de │Inginerie geodezică │Măsurători terestre și cadastru │ A │ IF │ 240 │ 250 │
  │ │Geodezie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geodezie și geoinformatică │ AP │ IF │ 240 │ 200 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Cadastru și managementul proprietăților │ AP │ IF │ 240 │ 200 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 7│Facultatea de │Inginerie civilă │Inginerie civilă (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │Inginerie în Limbi│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Străine │ │Inginerie civilă (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 40 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Limbi moderne aplicate │Traducere și interpretare (engleză - franceză/ │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ │germană/ spaniolă) │ │ │ │ │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │ 3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Arhitectură │Arhitectură*1) │ A │ IF │ 360 │ 320 │
  │ │Arhitectură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Arhitectură (în limba engleză)*1) │ AP │ IF │ 360 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Conservare și restaurare de arhitectură (la Sibiu) │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Arhitectură │Arhitectură de interior │ A │ IF │ 300 │ 70 │
  │ │Arhitectură de │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Interior │ │Design de produs │ A │ IF │ 300 │ 40 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Mobilier și amenajări interioare │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de │Urbanism │Amenajarea și planificarea peisajului │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │Urbanism │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Proiectare și planificare urbană │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Urbanism și administrarea teritoriului (la Sibiu) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Agronomie │Agricultură │ A │ IF │ 240 │ 250 │
  │ │Agricultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Agricultură │ AP │ IFR │ 240 │ 100 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Biologie │ A │ IFR │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Silvicultură │Silvicultură │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Horticultură │Horticultură │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │Horticultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Horticultură │ A │ ID │ 240 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Peisagistică │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de │Zootehnie │Zootehnie │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │Ingineria și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Gestiunea │ │Piscicultură și acvacultură │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │Producțiilor ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Animaliere │Ingineria produselor │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │ │alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Protecția consumatorului și a mediului │ AP │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Silvicultură │Cinegetică │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 4│Facultatea de │Medicină veterinară │Medicină veterinară*1) │ A │ IF │ 360 │ 300 │
  │ │Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Veterinară │ │Medicină veterinară (în limba engleză)*1) │ AP │ IF │ 360 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Medicină veterinară (în limba franceză)*1) │ AP │ IF │ 360 │ 30 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria produselor │Controlul și expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 120 │
  │ │ │alimentare │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 5│Facultatea de │Inginerie civilă │Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │Îmbunătățiri ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Funciare și │Ingineria mediului │Ingineria și protecția mediului în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │Ingineria Mediului│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria și protecția mediului în agricultură │ A │ IFR │ 240 │ 150 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie economică în construcții │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre și cadastru │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Măsurători terestre și cadastru │ AP │ IFR │ 240 │ 150 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 6│Facultatea de │Biotehnologii │Biotehnologii agricole │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │Biotehnologii │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Biotehnologii medical-veterinare │ A │ IF │ 240 │ 40 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Biotehnologii pentru industria alimentară │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 7│Facultatea de │Inginerie și management în│Inginerie economică în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 200 │
  │ │Management, │agricultură și dezvoltare ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Inginerie │rurală │Inginerie economică în agricultură │ A │ ID │ 240 │ 225 │
  │ │Economică în │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Agricultură și │ │Inginerie și management în alimentația publică și │ A │ IF │ 240 │ 400 │
  │ │Dezvoltare Rurală │ │agroturism │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie și management în alimentația publică și │ A │ ID │ 240 │ 250 │
  │ │ │ │agroturism │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 8│Facultatea de │Inginerie și management în│Inginerie economică în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │Management, │agricultură și dezvoltare │ │ │ │ │ │
  │ │Inginerie │rurală │ │ │ │ │ │
  │ │Economică în │ │ │ │ │ │ │
  │ │Agricultură și │ │ │ │ │ │ │
  │ │Dezvoltare Rurală │ │ │ │ │ │ │
  │ │- Filiala Slatina │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 9│Facultatea de │Inginerie și management în│Inginerie economică în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 120 │
  │ │Management, │agricultură și dezvoltare │ │ │ │ │ │
  │ │Inginerie │rurală │ │ │ │ │ │
  │ │Economică în │ │ │ │ │ │ │
  │ │Agricultură și │ │ │ │ │ │ │
  │ │Dezvoltare Rurală │ │ │ │ │ │ │
  │ │- Filiala Călărași│ │ │ │ │ │ │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ A │ IF │ 180 │ 200 │
  │ │Administrație și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Afaceri │ │Administrarea afacerilor (în limba engleză - │ │ │ │ │
  │ │ │ │Business administration) │ AP │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 150 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe administrative │Administrație publică │ A │ IF │ 180 │ 250 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Cibernetică, statistică │Cibernetică economică │ │ │ │ │
  │ │ │și informatică economică │ │ AP │ IF │ 180 │ 75 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Biologie │Biochimie │ A │ IF │ 180 │ 80 │
  │ │Biologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 120 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Știința mediului │Ecologie și protecția mediului │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de │Chimie │Biochimie tehnologică │ A │ IF │ 180 │ 35 │
  │ │Chimie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 155 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Chimie medicală │ AP │ IF │ 180 │ 35 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Chimie farmaceutică │ AP │ IF │ 180 │ 35 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Știința mediului │Chimia mediului │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 4│Facultatea de │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 600 │
  │ │Drept │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Drept │ A │ ID │ 240 │ 400 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 5│Facultatea de │Filosofie │Filosofie │ A │ IF │ 180 │ 180 │
  │ │Filosofie │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 6│Facultatea de │Fizică │Biofizică │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Fizică │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Fizică (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Fizică informatică │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Fizică medicală │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe inginerești │Fizică tehnologică │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 7│Facultatea de │Geografie │Cartografie │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │Geografie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografia turismului │ A │ IF │ 180 │ 200 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografia turismului │ A │ ID │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografia turismului (la Călimănești) │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografie │ A │ IF │ 180 │ 150 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Hidrologie și meteorologie │ A │ IF │ 180 │ 80 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Planificare teritorială │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Știința mediului │Geografia mediului │ A │ IF │ 180 │ 120 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 8│Facultatea de │Geologie │Geologie │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  │ │Geologie și ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Geofizică │Inginerie geologică │Geofizică │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie geologică │ A │ IF │ 240 │ 120 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 9│Facultatea de │Istorie │Istoria artei │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │Istorie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Istorie │ A │ IF │ 180 │ 250 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Istorie │ A │ ID │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Relații internaționale și │Relații internaționale și studii europene │ A │ IF │ 180 │ 120 │
  │ │ │studii europene │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 10│Facultatea de │Științe ale comunicării │Comunicare și relații publice │ A │ IF │ 180 │ 120 │
  │ │Jurnalism și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Științele │ │Comunicare și relații publice │ A │ ID │ 180 │ 75 │
  │ │Comunicării │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 130 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Jurnalism │ A │ ID │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Publicitate │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Publicitate │ AP │ ID │ 180 │ 50 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 11│Facultatea de │Limbă și literatură │Limba și literatura română - O limbă și literatură │ │ │ │ │
  │ │Litere │ │modernă │ A │ IF │ 180 │ 400 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Literatură universală și comparată - O limbă și │ │ │ │ │
  │ │ │ │literatură modernă (engleză, franceză, germană, │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │ │italiană, spaniolă, portugheză, rusă)/Limba și │ │ │ │ │
  │ │ │ │literatura latină │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Studii culturale │Etnologie │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Studii europene │ A │ IF │ 180 │ 120 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe administrative │Asistență managerială și administrativă │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe ale comunicării │Comunicare și relații publice │ A │ IF │ 180 │ 130 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Comunicare și relații publice │ A │ IFR │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Științe ale informării și documentării │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 12│Facultatea de │Limbă și literatură │Limba și literatura neogreacă A - Limba și │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │Limbi și │ │literatura modernă B/Limba și literatura română B │ │ │ │ │
  │ │Literaturi Străine│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura rromani - Limba și literatura │ │ │ │ │
  │ │ │ │română/O limbă și literatură modernă │ A │ IF │ 180 │ 21 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limbă și literatură modernă - Limba și literatura │ │ │ │ │
  │ │ │ │coreeană (B) │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limbă și literatură modernă - Limba și literatura │ │ │ │ │
  │ │ │ │catalană (B) │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │O limbă și literatură modernă - Limba și literatura │ │ │ │ │
  │ │ │ │română/Limba și literatura neogreacă │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │O limbă și literatură modernă (A) - O limbă și │ │ │ │ │
  │ │ │ │literatură modernă (B)/ Limba și literatura română │ A │ IF │ 180 │ 850 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura suedeză - Limba și literatura │ │ │ │ │
  │ │ │ │modernă │ │ │ │ │
  │ │ │ │(engleză/germană/neerlandeză/franceză/spaniolă/ │ │ │ │ │
  │ │ │ │italiană/portugheză/catalană/rusă/persană/hindi/ │ AP │ IF │ 180 │ 35 │
  │ │ │ │coreeană)/Limbă și literatura latină/ Limba și │ │ │ │ │
  │ │ │ │literatură română │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Filologie clasică (Limba și literatura latină A - │ │ │ │ │
  │ │ │ │Limba și literatura greacă veche B) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate │ A │ IF │ 180 │ 270 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Traducere și interpretare │ A │ IF │ 180 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Studii culturale │Studii americane │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Studii iudaice │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 13│Facultatea de │Calculatoare și tehnologia│Tehnologia informației │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │Matematică și │informației │ │ │ │ │ │
  │ │Informatică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 300 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Informatică │ A │ ID │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Matematică │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Matematici aplicate │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 14│Facultatea de │Asistență socială │Asistență socială │ A │ IF │ 180 │ 300 │
  │ │Sociologie și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Asistență Socială │ │Asistență socială │ A │ ID │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Sociologie │Antropologie │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Resurse umane │ A │ IF │ 180 │ 200 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 400 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 15│Facultatea de │Psihologie │Psihologie │ A │ IF │ 180 │ 300 │
  │ │Psihologie și ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Științele │Științe ale educației │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ A │ IF │ 180 │ 120 │
  │ │Educației │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ A │ ID │ 180 │ 125 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(la Buzău) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(la Focșani) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogie │ A │ IF │ 180 │ 70 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogie (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Psihopedagogie specială │ A │ IF │ 180 │ 90 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 16│Facultatea de │Științe politice │Studii de securitate │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │Științe Politice │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Științe politice │ A │ IF │ 180 │ 200 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Științe politice (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 150 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Științe politice (în limba franceză) │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Relații internaționale și │Relații internaționale și studii europene (în limba │ │ │ │ │
  │ │ │studii europene │engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 17│Facultatea de │Teologie │Teologie baptistă asistență socială │ A │ IF │ 180 │ 35 │
  │ │Teologie Baptistă │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 18│Facultatea de │Arte vizuale │Artă sacră │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  │ │Teologie Ortodoxă ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Teologie │Teologie ortodoxă asistență socială │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 230 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia) │ AP │ IF │ 240 │ 50 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 19│Facultatea de │Teologie │Teologie romano-catolică asistență socială │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │Teologie Romano- │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Catolică │ │Studii religioase │ AP │ IF │ 180 │ 50 │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │ 6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Sănătate │Medicină**)*1) │ A │ IF │ 360 │ 1.266 │
  │ │Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Medicină (în limba engleză)*1) │ A │ IF │ 360 │ 300 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Sănătate │Medicină dentară**)*1) │ A │ IF │ 360 │ 334 │
  │ │Medicină Dentară │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de │Sănătate │Farmacie**)*1) │ A │ IF │ 300 │ 225 │
  │ │Farmacie │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 4│Facultatea de │ │Asistență medicală generală*1) │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │Moașe și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Asistență Medicală│Sănătate │Balneofiziokinetoterapie și recuperare │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Moașe*1) │ A │ IF │ 240 │ 15 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnică dentară │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │**) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale. │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Economie │Economie și comunicare economică în afaceri │ A │ IF │ 180 │ 300 │
  │ │Economie Teoretică│ │ │ │ │ │ │
  │ │și Aplicată │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Economie │Economie agroalimentară și a mediului │ A │ IF │ 180 │ 375 │
  │ │Economie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Agroalimentară și │ │Economie agroalimentară și a mediului │ AP │ ID │ 180 │ 100 │
  │ │a Mediului │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 200 │
  │ │Administrarea │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Afacerilor, cu │ │Administrarea afacerilor (în limba franceză) │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │predare în limbi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │străine │ │Administrarea afacerilor (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 4│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor în comerț, turism, │ │ │ │ │
  │ │Business și │ │servicii, merceologie și managementul calității │ A │ IF │ 180 │ 500 │
  │ │Turism │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Administrarea afacerilor în comerț, turism, │ │ │ │ │
  │ │ │ │servicii, merceologie și managementul calității │ │ │ │ │
  │ │ │ │(în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 5│Facultatea de │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 600 │
  │ │Management │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Management (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Management │ A │ ID │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Management (la Piatra Neamț) │ A │ ID │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Management (la Deva) │ AP │ ID │ 180 │ 75 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 6│Facultatea de │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 450 │
  │ │Marketing │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Marketing (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Marketing │ A │ ID │ 180 │ 125 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Marketing │ AP │ IFR │ 180 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 7│Facultatea de │Cibernetică, statistică și│Cibernetică economică │ A │ IF │ 180 │ 220 │
  │ │Cibernetică, │informatică economică ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Statistică și │ │Informatică economică │ A │ IF │ 180 │ 300 │
  │ │Informatică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Economică │ │Informatică economică (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Informatică economică │ A │ ID │ 180 │ 125 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Statistică și previziune economică │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 8│Facultatea de │Finanțe │Finanțe și bănci │ A │ IF │ 180 │ 500 │
  │ │Finanțe, Asigurări│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Bănci și Burse de │ │Finanțe și bănci (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │Valori │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Finanțe și bănci │ A │ ID │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Finanțe și bănci (la Buzău) │ A │ ID │ 180 │ 50 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 9│Facultatea de │Contabilitate │Contabilitate și informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 550 │
  │ │Contabilitate și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Informatică de │ │Contabilitate și informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 150 │
  │ │Gestiune │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Contabilitate și informatică de gestiune (în limba │ AP │ IF │ 180 │ 125 │
  │ │ │ │engleză) │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Contabilitate și informatică de gestiune (la Deva) │ AP │ ID │ 180 │ 75 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 10│Facultatea de │Economie și afaceri │Economie și afaceri internaționale │ A │ IF │ 180 │ 460 │
  │ │Relații Economice │internaționale ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Internaționale │ │Economie și afaceri internaționale (în limba │ │ │ │ │
  │ │ │ │engleză) │ A │ IF │ 180 │ 125 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 11│Facultatea de │Științe administrative │Administrație publică │ A │ IF │ 180 │ 350 │
  │ │Administrație și ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Management Public │Sociologie │Resurse umane │ AP │ IF │ 180 │ 120 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 12│Facultatea │Administrarea afacerilor │MBA Româno-Canadian (în limba engleză)**) │ A │ IF │ 120 │ 50 │
  │ │Bucharest Business│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │School (Școala de │ │MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**) │ A │ IF │ 120 │ 50 │
  │ │Afaceri) │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**) │ A │ IFR │ 120 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │MBA Româno-German "Management antreprenorial" │ A │ IF │ 120 │ 25 │
  │ │ │ │(în limba germană)**) │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Management │Dezvoltarea economică a întreprinderii**) │ A │ IF │ 120 │ 60 │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │**) Programe de studii universitare de master. │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Muzică │Interpretare muzicală - canto │ A │ IF │ 240 │ 25 │
  │ │Interpretare │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Muzicală │ │Interpretare muzicală - instrumente │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Muzică │Compoziție muzicală │ A │ IF │ 240 │ 45 │
  │ │Compoziție, │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Muzicologie și │ │Dirijat │ A │ IF │ 240 │ 10 │
  │ │Pedagogie Muzicală│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Muzică religioasă │ A │ IF │ 180 │ 12 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Muzicologie │ A │ IF │ 240 │ 12 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Muzică │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │ 9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de Arte│Arte vizuale │Arte plastice (fotografie - videoprocesarea │ A │ IF │ 180 │ 45 │
  │ │Plastice │ │computerizată a imaginii) │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) │ A │ IF │ 180 │ 160 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia artelor plastice și decorative │ AP │ IF │ 180 │ 30 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de Arte│Arte vizuale │Artă murală │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │Decorative și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Design │ │Arte textile - design textil │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ceramică - sticlă - metal │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Design │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Modă - design vestimentar │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Scenografie și eveniment artistic │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de │Arte vizuale │Conservare și restaurare │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │Istoria și Teoria │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Artei │ │Istoria și teoria artei │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │ 10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Teatru și artele │Artele spectacolului (Actorie, Regie, Păpuși - │ A │ IF │ 180 │ 120 │
  │ │Teatru │spectacolului │Marionete, Coregrafie) │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Scenografie │ A │ IF │ 180 │ 20 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral)│ A │ IF │ 180 │ 20 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de Film│Cinematografie și media │Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și │ │ │ │ │
  │ │ │ │TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj,│ │ │ │ │
  │ │ │ │Comunicare audiovizuală: scenaristică, │ │ │ │ │
  │ │ │ │publicitate media, filmologie) │ A │ IF │ 180 │ 95 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Cinematografie, fotografie, media (Animație) │ AP │ IF │ 180 │ 9 │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │ 11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Educație fizică și sport │Educație fizică și sportivă │ A │ IF │ 180 │ 200 │
  │ │Educație Fizică și│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Sport │ │Educație fizică și sportivă (în limba franceză) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Sport și performanță motrică │ A │ IF │ 180 │ 150 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Sport și performanță motrică (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Sport și performanță motrică │ A │ IFR │ 180 │ 75 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Kinetoterapie │Kinetoterapie și motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 150 │
  │ │Kinetoterapie │ │ │ │ │ │ │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │ 12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Științe administrative │Administrație europeană │ A │ IF │ 180 │ 150 │
  │ │Administrație │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Publică │ │Administrație publică │ A │ IF │ 180 │ 200 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Administrație publică │ A │ ID │ 180 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Psihologie │Psihologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │Științe Politice ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Relații internaționale și │Relații internaționale și studii europene │ A │ IF │ 180 │ 150 │
  │ │ │studii europene │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Sociologie │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe politice │Științe politice │ A │ IF │ 180 │ 200 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de │Științe ale comunicării │Comunicare și relații publice │ A │ IF │ 180 │ 300 │
  │ │Comunicare și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Relații Publice │ │Publicitate │ A │ IF │ 180 │ 150 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 4│Facultatea de │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │Management │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Management (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 25 │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │NOTĂ: │
  │Pentru absolvenții Facultății de Comunicare și Relații Publice, învățământ universitar de lungă durată, înmatriculați în anul I de │
  │studii în anii universitari 1998-1999, 1999-2000 și 2000/2001, profilul și specializarea obținute sunt "Științe ale comunicării", │
  │respectiv "Comunicare socială și relații publice". │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Istorie │Arheologie │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │Istorie și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Filologie │ │Arheologie (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Istorie │ A │ IF │ 180 │ 70 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Limbă și literatură │Limba și literatura franceză - Limba și literatura │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ │engleză │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura română - Limba și literatura │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │ │engleză │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura română - Limba și literatura │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │ │franceză │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Limbi moderne aplicate │Traducere și interpretare │ AP │ IF │ 180 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │Științe Economice │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Administrarea afacerilor (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Administrarea afacerilor │ A │ ID │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Economia comerțului, turismului și serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Economia comerțului, turismului și serviciilor │ A │ ID │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Contabilitate │Contabilitate și informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Contabilitate și informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Finanțe │Finanțe și bănci │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 125 │
  │ │Științe Exacte și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Inginerești │ │Informatică (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria mediului │Ingineria mediului │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie electronică și │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │telecomunicații și │ │ │ │ │ │
  │ │ │tehnologii │ │ │ │ │ │
  │ │ │informaționale │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre și cadastru │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 4│Facultatea de │Asistență socială │Asistență socială │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │Drept și Științe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Sociale │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Educație fizică și sport │Educație fizică și sportivă │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Psihologie │Terapie ocupațională │ AP │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Sociologie │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe administrative │Administrație publică │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe ale educației │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ AP │ ID │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Kinetoterapie │Kinetoterapie și motricitate specială │ AP │ IF │ 180 │ 50 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 5│Facultatea de │Teologie │Teologie ortodoxă - asistență socială │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │Teologie Ortodoxă │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Muzică │Muzică religioasă │ AP │ IF │ 180 │ 30 │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │ 14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 80 │
  │ │Inginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria sistemelor │Automatică și informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie industrială │Tehnologia construcțiilor de mașini │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologia și designul produselor textile │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologia tricotajelor și confecțiilor │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria sudării │ AP │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Inginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Alimentară, Turism│Ingineria produselor │Controlul și expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │și Protecția │alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Mediului │ │Ingineria produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Protecția consumatorului și a mediului │ AP │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management în│Inginerie și management în alimentația publică și │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │agricultură și dezvoltare │agroturism │ │ │ │ │
  │ │ │rurală │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de │Limbă și literatură │Limba și literatura română - Limba și literatura │ A │ IF │ 180 │ 80 │
  │ │Științe Umaniste │ │engleză │ │ │ │ │
  │ │și Sociale ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe administrative │Administrație publică │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe ale comunicării │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Teologie │Teologie penticostală didactică │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 4│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Economia comerțului, turismului și serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │Științe Economice ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Contabilitate │Contabilitate și informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Finanțe │Finanțe și bănci │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 5│Facultatea de │Teologie │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  │ │Teologie Ortodoxă │ │ │ │ │ │ │
  │ │"Ilarion V. Felea"│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 6│Facultatea de │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │Științe Exacte │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Informatică aplicată (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Matematică │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 7│Facultatea de │Asistență socială │Asistență socială │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │Științe ale ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Educației, │Psihologie │Psihologie │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │Psihologie și ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Asistență Socială │Științe ale educației │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ A │ IF │ 180 │ 130 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Psihopedagogie specială │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 8│Facultatea de │Educație fizică și sport │Educație fizică și sportivă │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  │ │Educație Fizică și│ │ │ │ │ │ │
  │ │Sport │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 9│Facultatea de │Arte vizuale │Design │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │Design │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Design ambiental │ AP │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Modă - design vestimentar │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │ 15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Calculatoare și tehnologia│Tehnologia informației │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │Inginerie │informației │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria mediului │Ingineria și protecția mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria dezvoltării rurale durabile │ AP │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria produselor │Ingineria produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │alimentare │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie chimică │Inginerie biochimică │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie energetică │Energetică industrială │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie industrială │Design industrial │ A │ IF │ 240 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria și managementul calității │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologia construcțiilor de mașini │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Mecatronică și robotică │Mecatronică │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Limbă și literatură │Limba și literatura engleză - Limba și literatura │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │Litere │ │franceză │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura română - O limbă și literatură │ │ │ │ │
  │ │ │ │modernă (engleză, franceză) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) - │ │ │ │ │
  │ │ │ │Limba și literatura română │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Limbi moderne aplicate │Traducere și interpretare (engleză, franceză) │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe ale comunicării │Comunicare și relații publice │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe ale educației │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de │Educație fizică și sport │Educație fizică și sportivă │ A │ IF │ 180 │ 90 │
  │ │Științe ale │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Mișcării, │ │Educație fizică și sportivă │ A │ IFR │ 180 │ 60 │
  │ │Sportului și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Sănătății │ │Sport și performanță motrică │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Kinetoterapie │Kinetoterapie și motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 90 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Kinetoterapie și motricitate specială │ A │ IFR │ 180 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Psihologie │Terapie ocupațională │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 4│Facultatea de │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │Științe │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 80 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Informatică │ A │ IFR │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Matematică │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Fizică │Fizică informatică │ AP │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Știința mediului │Ecologie și protecția mediului │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 5│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │Științe Economice ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Contabilitate │Contabilitate și informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 200 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Contabilitate și informatică de gestiune │ A │ IFR │ 180 │ 100 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Marketing │ A │ ID │ 180 │ 60 │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │ 16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │Inginerie Mecanică│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Autovehicule rutiere │ A │ IFR │ 240 │ 150 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Autovehicule rutiere (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria transporturilor │Ingineria transporturilor și a traficului │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie mecanică │Inginerie mecanică │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie mecanică │ AP │ IFR │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie mecanică (în limba engleză) │ AP │ IF │ 240 │ 30 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Inginerie aerospațială │Construcții aerospațiale │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Inginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Tehnologică și │Inginerie industrială │Ingineria și managementul calității │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Management │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Industrial │ │Mașini-unelte și sisteme de producție │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologia construcțiilor de mașini │ A │ IF │ 240 │ 120 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Ingineria și managementul afacerilor │ AP │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie economică industrială │ A │ ID │ 240 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de │Ingineria materialelor │Informatică aplicată în ingineria materialelor │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │Știința și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Ingineria │ │Știința materialelor │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │Materialelor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria biomaterialelor │ AP │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie industrială │Ingineria securității în industrie │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria sudării │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 4│Facultatea de │Calculatoare și │Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │Inginerie │tehnologia informației ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Electrică și │ │Tehnologia informației │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │Știința ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Calculatoarelor │Ingineria sistemelor │Automatică și informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie electrică │Electrotehnică │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie electrică și calculatoare (în limba │ │ │ │ │
  │ │ │ │engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie electronică, │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │telecomunicații și ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │tehnologii informaționale │Tehnologii și sisteme de telecomunicații │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Mecatronică și robotică │Robotică │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 5│Facultatea de │Inginerie geodezică │Măsurători terestre și cadastru │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │Silvicultură și ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Exploatări │Silvicultură │Cinegetică │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │Forestiere │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Cinegetică │ A │ ID │ 240 │ 125 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Exploatări forestiere │ A │ IF │ 240 │ 110 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Silvicultură │ A │ IF │ 240 │ 110 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 6│Facultatea de │Inginerie forestieră │Ingineria prelucrării lemnului │ A │ IF │ 240 │ 80 │
  │ │Ingineria Lemnului│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria prelucrării lemnului │ A │ IFR │ 240 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria și designul produselor finite din lemn │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria și designul produselor finite din lemn │ AP │ IF │ 240 │ 30 │
  │ │ │ │(în limba │Numărul│Numărul│) │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 7│Facultatea de │Ingineria instalațiilor │Instalații pentru construcții │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Construcții ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie civilă │Căi ferate, drumuri și poduri │ A │ IF │ 240 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Construcții civile, industriale și agricole │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 8│Facultatea de │Ingineria produselor │Controlul și expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Alimentație și │alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Turism │ │Ingineria produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Mașini și instalații pentru agricultură și industrie│ │ │ │ │
  │ │ │ │alimentară │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management în│Inginerie și management în alimentația publică și │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  │ │ │agricultură și dezvoltare │agroturism │ │ │ │ │
  │ │ │rurală │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie și management în industria turismului │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 9│Facultatea de │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │Matematică și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Informatică │ │Informatică │ A │ ID │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Informatică aplicată │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Informatică aplicată (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Matematică │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 10│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │Științe Economice │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │și Administrarea │ │Economia comerțului, turismului și serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │Afacerilor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Economia comerțului, turismului și serviciilor │ A │ ID │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Cibernetică, statistică și│Informatică economică │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │informatică economică │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Contabilitate │Contabilitate și informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Contabilitate și informatică de gestiune │ AP │ ID │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Economie și afaceri │Afaceri internaționale │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │internaționale ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Afaceri internaționale │ AP │ ID │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Finanțe │Finanțe și bănci │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Management │ A │ ID │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Marketing │ A │ ID │ 180 │ 75 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 11│Facultatea de │Psihologie │Psihologie │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │Psihologie și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Științele │ │Psihologie │ A │ ID │ 180 │ 60 │
  │ │Educației ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe ale educației │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ A │ IF │ 180 │ 120 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ A │ ID │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogie │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Psihopedagogie specială │ AP │ IF │ 180 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 12│Facultatea de │Educație fizică și sport │Educație fizică și sportivă │ A │ IF │ 180 │ 80 │
  │ │Educație Fizică și│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Sporturi Montane │ │Educație fizică și sportivă │ A │ IFR │ 180 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Sport și performanță motrică │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Sport și performanță motrică │ A │ IFR │ 180 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Kinetoterapie │Kinetoterapie și motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 13│Facultatea de │Muzică │Interpretare muzicală - canto │ AP │ IF │ 240 │ 10 │
  │ │Muzică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Interpretare muzicală - instrumente │ A │ IF │ 240 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Muzică │ A │ IF │ 180 │ 20 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 14│Facultatea de │Sănătate │Asistență medicală generală*1) │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Laborator clinic │ AP │ IF │ 180 │ 45 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Balneofiziokinetoterapie și recuperare │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Medicină*1) │ A │ IF │ 360 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 15│Facultatea de │Limbă și literatură │Limba și literatura engleză - O limbă și literatură │ A │ IF │ 180 │ 150 │
  │ │Litere │ │modernă (franceză, germană)/Limbă și literatură │ │ │ │ │
  │ │ │ │română │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura chineză - Limba și literatura │ │ │ │ │
  │ │ │ │română/O limbă și literatură modernă (engleză/ │ │ │ │ │
  │ │ │ │franceză, germană) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura română - O limbă și literatură │ │ │ │ │
  │ │ │ │modernă (engleză, franceză, germană) │ A │ IF │ 180 │ 200 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura română - O limbă și literatură │ │ │ │ │
  │ │ │ │modernă (engleză, franceză) │ A │ ID │ 180 │ 100 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate (franceză-engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limbi moderne aplicate (germană-engleză) │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Studii culturale │Studii americane (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 16│Facultatea de │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 300 │
  │ │Drept │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Drept │ A │ IFR │ 240 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 17│Facultatea de │Asistență socială │Asistență socială │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │Sociologie și ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Comunicare │Sociologie │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Resurse umane │ AP │ IF │ 180 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe ale comunicării │Comunicare și relații publice │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Media digitală │ AP │ IF │ 180 │ 75 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 18│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria și protecția mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Design de Produs │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │și Mediu │ │Ingineria valorificării deșeurilor │ A │ IF │ 240 │ 30 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie industrială │Design industrial │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Design industrial (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria sistemelor de energii regenerabile │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie mecanică │Ingineria designului de produs (în limba engleză) │ AP │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Mecatronică și robotică │Mecatronică │ A │ IF │ 240 │ 65 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe inginerești │Inginerie medicală │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Optometrie │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Arhitectură │Arhitectură*1) │ A │ IF │ 360 │ 100 │
  │ │Arhitectură și │ │ │ │ │ │ │
  │ │Urbanism │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Calculatoare și tehnologia│Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │Automatică și │informației ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Calculatoare │ │Calculatoare (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 120 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologia informației │ A │ IF │ 240 │ 160 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria sistemelor │Automatică și informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 210 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Automatică și informatică aplicată (în limba │ │ │ │ │
  │ │ │ │engleză) │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Automatică și informatică aplicată (la Satu Mare) │ A │ IF │ 240 │ 45 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de │Inginerie civilă │Amenajări și construcții hidrotehnice │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Construcții │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Căi ferate, drumuri și poduri │ A │ IF │ 240 │ 130 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Construcții civile, industriale și agricole │ A │ IF │ 240 │ 200 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Construcții civile, industriale și agricole │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ │(în limba engleză) │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Construcții civile, industriale și agricole │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ │(la Baia Mare) │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie urbană și dezvoltare regională │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre și cadastru (la Baia Mare) │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Măsurători terestre și cadastru │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie economică în construcții │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 4│Facultatea de │Inginerie industrială │Design industrial │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Construcții de │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Mașini │ │Mașini-unelte și sisteme de producție (la Bistrița) │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologia construcțiilor de mașini │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologia construcțiilor de mașini │ │ │ │ │
  │ │ │ │(în limba germană) │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologia construcțiilor de mașini (la Alba Iulia) │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologia construcțiilor de mașini (la Satu Mare) │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologia construcțiilor de mașini (la Zalău) │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologia construcțiilor de mașini │ │ │ │ │
  │ │ │ │(în limba engleză) │ AP │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie economică industrială (la Bistrița) │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie economică industrială (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie economică industrială (la Alba Iulia) │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie economică industrială (la Satu Mare) │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Mecatronică și robotică │Robotică │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Robotică (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Robotică (la Bistrița) │ AP │ IF │ 240 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 5│Facultatea de │Inginerie electronică, │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 120 │
  │ │Electronică, │telecomunicații și ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Telecomunicații și│tehnologii informaționale │Electronică aplicată (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Tehnologia │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Informației │ │Tehnologii și sisteme de telecomunicații │ A │ IF │ 240 │ 120 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba │ │ │ │ │
  │ │ │ │engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ │ │ │ │
  │ │ │ │și energetic │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 6│Facultatea de │Inginerie electrică │Electromecanică │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │Inginerie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Electrică │ │Electronică de putere și acționări electrice │ A │ IF │ 240 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Electrotehnică │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Instrumentație și achiziții de date │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie energetică │Managementul energiei │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ │ │ │ │
  │ │ │ │și energetic │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe inginerești │Inginerie medicală │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  │ │ │aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie medicală (la Bistrița) │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 7│Facultatea de │Ingineria instalațiilor │Instalații pentru construcții │ A │ IF │ 240 │ 200 │
  │ │Instalații │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 8│Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 180 │
  │ │Mecanică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria transporturilor │Ingineria transporturilor și a traficului │ AP │ IF │ 240 │ 35 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie mecanică │Mașini și instalații pentru agricultură și industrie│ │ │ │ │
  │ │ │ │alimentară (Alba Iulia) │ AP │ IF │ 240 │ 35 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Mașini și instalații pentru agricultură și industrie│ │ │ │ │
  │ │ │ │alimentară │ A │ IF │ 240 │ 40 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Mecanică fină și nanotehnologii │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Sisteme și echipamente termice │ A │ IF │ 240 │ 70 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Sisteme și echipamente termice (la Alba Iulia) │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Mecatronică și robotică │Mecatronică │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 9│Facultatea de │Ingineria materialelor │Ingineria procesării materialelor │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │Ingineria │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Materialelor și a │ │Ingineria procesării materialelor (la Zalău) │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Mediului │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Știința materialelor │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria mediului │Ingineria și protecția mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ AP │ IF │ 240 │ 60 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 10│Facultatea de │Calculatoare și tehnologia│Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │Inginerie**) │informației │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie electrică │Electromecanică │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie electronică, │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 45 │
  │ │ │telecomunicații și │ │ │ │ │ │
  │ │ │tehnologii informaționale │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie energetică │Ingineria sistemelor electroenergetice │ A │ IF │ 240 │ 45 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie industrială │Tehnologia construcțiilor de mașini │ A │ IF │ 240 │ 46 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ IF │ 240 │ 35 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria materialelor │Ingineria procesării materialelor │ A │ IF │ 240 │ 30 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria mediului │Ingineria și protecția mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria valorificării deșeurilor │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Mine, petrol și gaze │Inginerie minieră │ A │ IF │ 240 │ 30 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Mecatronică și robotică │Robotică │ AP │ IF │ 240 │ 27 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 11│Facultatea de │Arte vizuale │Arte plastice (pictură) │ A │ IF │ 180 │ 26 │
  │ │Litere**) ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Asistență socială │Asistență socială │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Filosofie │Filosofie │ A │ IF │ 180 │ 35 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Limbă și literatură │Limba și literatura română │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura română - O limbă și literatură │ │ │ │ │
  │ │ │ │modernă (engleză, franceză) │ A │ IF │ 180 │ 80 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Studii culturale │Etnologie │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe ale comunicării │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe ale comunicării │Comunicare și relații publice │ AP │ IF │ 180 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe ale educației │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ AP │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Teologie │Teologie ortodoxă didactică │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 12│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Economia firmei │ A │ IF │ 180 │ 90 │
  │ │Științe**) ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Chimie │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Cibernetică, statistică și│Informatică economică │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │informatică economică │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria produselor │Controlul și expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 25 │
  │ │ │alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 90 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Management │ A │ IFR │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Fizică │Fizică │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Matematică │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Știința mediului │Știința mediului │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │**) Funcționează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM). │
  │*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Agronomie │Agricultură │ A │ IF │ 240 │ 120 │
  │ │Agricultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Agricultură │ A │ ID │ 240 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Agricultură (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru │ │ │ │ │
  │ │ │ │agricultură și industria alimentară │ AP │ IF │ 240 │ 45 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Montanologie │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Ingineria mediului │Ingineria mediului │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria mediului │ A │ ID │ 240 │ 50 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Horticultură │Horticultură │ A │ IF │ 240 │ 110 │
  │ │Horticultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Horticultură │ A │ ID │ 240 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Peisagistică │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre și cadastru │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management în│Inginerie economică în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 75 │
  │ │ │agricultură și dezvoltare ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │rurală │Inginerie și management în alimentația publică și │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │ │ │agroturism │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie și management │Inginerie și management în industria turismului │ AP │ IF │ 240 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Silvicultură │Silvicultură │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de │Biotehnologii │Biotehnologii agricole │ A │ IF │ 240 │ 40 │
  │ │Zootehnie și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Biotehnologii │ │Biotehnologii medical-veterinare │ AP │ IF │ 240 │ 35 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Biotehnologii pentru industria alimentară │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Zootehnie │Piscicultură și acvacultură │ A │ IF │ 240 │ 45 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Zootehnie │ A │ IF │ 240 │ 150 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Zootehnie │ A │ ID │ 240 │ 50 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 4│Facultatea de │Medicină veterinară │Medicină veterinară*1) │ A │ IF │ 360 │ 235 │
  │ │Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Veterinară │ │Medicină veterinară (în limba engleză)*1) │ A │ IF │ 360 │ 45 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Medicină veterinară (în limba franceză)*1) │ AP │ IF │ 360 │ 45 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 5│Facultatea de │Ingineria produselor │Controlul și expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │Știința și │alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Tehnologia │ │Ingineria produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 90 │
  │ │Alimentelor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ A │ IF │ 240 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ A │ ID │ 240 │ 50 │
  ├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
  │*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 19. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA │
  ├────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
  │Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │Numărul│Numărul│
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licență │ licență (locația geografică de desfășurare și │ tare │ de │ de │ maxim │
  │ │ │ │ limba de predare)*A) │ (A)/ │învăță-│credite│ de │
  │ │ │ │ │Autori-│ mânt │ de │ stu- │
  │ │ │ │ │zare de│ │studii │ denți │
  │ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care │
  │ │ │ │ │ționare│ │ fera- │pot fi │
  │ │ │ │ │provi- │ │ bile │școla- │
  │ │ │ │ │ zorie │ │ │rizați │
  │ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1│Facultatea de │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 200 │
  │ │Matematică și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Informatică │ │Informatică (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 200 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Informatică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 125 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Informatică (în limba germană) │ AP │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Matematică │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Matematică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 200 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Matematică informatică (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Matematică informatică (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2│Facultatea de │Fizică │Fizică │ A │ IF │ 180 │ 36 │
  │ │Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Fizică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Fizică informatică │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Fizică informatică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Fizică medicală │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe inginerești │Fizică tehnologică │ A │ IF │ 240 │ 20 │
  │ │ │aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Fizică tehnologică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 240 │ 15 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3│Facultatea de │Chimie │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  │ │Chimie și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Inginerie │ │Chimie (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 45 │
  │ │Chimică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie chimică │Chimia și ingineria substanțelor organice, │ │ │ │ │
  │ │ │ │petrochimie și carbochimie │ A │ IF │ 240 │ 40 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Chimia și ingineria substanțelor organice, │ │ │ │ │
  │ │ │ │petrochimie și carbochimie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 240 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Chimie alimentară și tehnologii biochimice │ A │ IF │ 240 │ 45 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria substanțelor anorganice și protecția │ │ │ │ │
  │ │ │ │mediului │ A │ IF │ 240 │ 45 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ingineria și informatica proceselor chimice și │ │ │ │ │
  │ │ │ │biochimice │ A │ IF │ 240 │ 45 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Inginerie biochimică │ A │ IF │ 240 │ 40 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Știința și ingineria materialelor oxidice și │ │ │ │ │
  │ │ │ │nanomateriale │ A │ IF │ 240 │ 45 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 4│Facultatea de │Biologie │Biochimie │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │Biologie și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Geologie │ │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 80 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Biologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Biologie ambientală │ AP │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Geologie │Geologie │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geologie (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Inginerie geologică │Inginerie geologică │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Știința mediului │Ecologie și protecția mediului │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ecologie și protecția mediului (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 15 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Ecologie și protecția mediului (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe inginerești │Biotehnologii industriale │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ │aplicate │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 5│Facultatea de │Geografie │Cartografie │ A │ IF │ 180 │ 70 │
  │ │Geografie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografia turismului │ A │ IF │ 180 │ 400 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografia turismului │ A │ ID │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografia turismului (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografia turismului (în limba maghiară, la │ │ │ │ │
  │ │ │ │Gheorgheni) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografia turismului (la Bistrița) │ A │ IF │ 180 │ 85 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografia turismului (la Gheorgheni) │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografia turismului (la Sighetul Marmației) │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografia turismului (la Zalău) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografia turismului (în limba germană) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografie │ A │ IF │ 180 │ 80 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografie (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 20 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Geografie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Hidrologie și meteorologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Planificare teritorială │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Planificare teritorială (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 6│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria mediului │ A │ IF │ 240 │ 60 │
  │ │Știința și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Ingineria Mediului│ │Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice │ A │ IF │ 240 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Știința mediului │Geografia mediului │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Știința mediului │ A │ IF │ 180 │ 140 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Știința mediului (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Știința mediului (în limba maghiară, la Sfântu │ │ │ │ │
  │ │ │ │Gheorghe) │ AP │ IF │ 180 │ 40 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 7│Facultatea de │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 550 │
  │ │Drept │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Drept │ A │ ID │ 240 │ 150 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 8│Facultatea de │Limbă și literatură │Filologie clasică │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │Litere │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura chineză - Limba și literatura │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ │ │română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană,│ │ │ │ │
  │ │ │ │rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, │ │ │ │ │
  │ │ │ │japoneză, chineză, ucraineană/ │ │ │ │ │
  │ │ │ │/latină/greacă veche/ebraică/ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Literatura universală și comparată │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura coreeană - Limba și literatura │ │ │ │ │
  │ │ │ │română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană,│ │ │ │ │
  │ │ │ │rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, │ │ │ │ │
  │ │ │ │japoneză, chineză, ucraineană)/latină/greacă veche/ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ebraică/Literatura universală și comparată │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura finlandeză - Limba și literatura│ │ │ │ │
  │ │ │ │română/Limba și literatura maghiară/Limba și │ │ │ │ │
  │ │ │ │literatura modernă (engleză, franceză, germană, │ │ │ │ │
  │ │ │ │italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, │ │ │ │ │
  │ │ │ │chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba │ │ │ │ │
  │ │ │ │greacă veche/Literatura universală și comparată │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura maghiară │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, │ │ │ │ │
  │ │ │ │germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - Limba│ │ │ │ │
  │ │ │ │și literatura română/Limba și literatura maghiară/ │ │ │ │ │
  │ │ │ │modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană,│ │ │ │ │
  │ │ │ │spaniolă, ucraineană, ebraică,norvegiană, finlandeză│ │ │ │ │
  │ │ │ │japoneză)/Latină/Greacă veche/Ebraică/Literatura │ │ │ │ │
  │ │ │ │universală și comparată │ A │ IF │ 180 │ 700 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura română - Limba și literatura │ │ │ │ │
  │ │ │ │maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, │ │ │ │ │
  │ │ │ │italiană,spaniolă, ucraineană, ebraică, norvegiană, │ │ │ │ │
  │ │ │ │finlandeză, japoneză)/latină/greacă veche/ebraică/ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Literatura universală și comparată │ A │ IF │ 180 │ 150 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura română/Limba și literatura │ │ │ │ │
  │ │ │ │maghiară/Literatură universală și comparată/Limbi și│ │ │ │ │
  │ │ │ │literaturi moderne (engleză, franceză, germană, │ │ │ │ │
  │ │ │ │italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, │ │ │ │ │
  │ │ │ │finlandeză, japoneză)/Limba și literatura │ │ │ │ │
  │ │ │ │(latină) - Limba și literatura chineză │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura română/Limba și literatura │ │ │ │ │
  │ │ │ │maghiară/Literatură universală și comparată/Limba și│ │ │ │ │
  │ │ │ │literatura modernă (engleză, franceză, germană, │ │ │ │ │
  │ │ │ │italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, │ │ │ │ │
  │ │ │ │finlandeză, japoneză)/Limba și literatura │ │ │ │ │
  │ │ │ │(latină) - Limba și literatura coreeană │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura ucraineană - Limba și literatura│ │ │ │ │
  │ │ │ │română/maghiară/modernă (în limbile engleză, │ │ │ │ │
  │ │ │ │germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, │ │ │ │ │
  │ │ │ │ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/ │ │ │ │ │
  │ │ │ │greacă veche/Literatura universală și comparată │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limbă și literatură japoneză - limba și literatura │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ │ │română/maghiară/modernă/(engleză, franceză, germană,│ │ │ │ │
  │ │ │ │rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, │ │ │ │ │
  │ │ │ │japoneză, chineză, ucraineană)/latină, greacă │ │ │ │ │
  │ │ │ │veche/ebraică/Literatura universală și comparată │ │ │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limba și literatura norvegiană - Limba și literatura│ │ │ │ │
  │ │ │ │română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană,│ │ │ │ │
  │ │ │ │rusă, italiană, spaniolă, coreeană, finlandeză, │ │ │ │ │
  │ │ │ │japoneză, chineză, ucraineană)/latină/greacă veche/ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ebraică/Literatura universală și comparată │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Literatură universală și comparată - Limba și │ │ │ │ │
  │ │ │ │literatura română/ Limba și literatura maghiară/ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Limba și literatura modernă(engleză, franceză, │ │ │ │ │
  │ │ │ │germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, │ │ │ │ │
  │ │ │ │norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, │ │ │ │ │
  │ │ │ │coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche │ A │ IF │ 180 │ 70 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Limbă și literatură maghiară/ Limbă și literatură │ │ │ │ │
  │ │ │ │română/Limbă și literatură modernă (engleză, │ │ │ │ │
  │ │ │ │germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, │ │ │ │ │
  │ │ │ │ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, │ │ │ │ │
  │ │ │ │chineză, coreeană) - Literatura universală și │ │ │ │ │
  │ │ │ │comparată (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 35 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate │ A │ IF │ 180 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Studii culturale │Etnologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 20 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Studii culturale (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 9│Facultatea de │Filosofie │Filosofie │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │Istorie și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Filosofie │ │Filosofie │ A │ ID │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Filosofie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Istorie │Arheologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Arheologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Arhivistică │ A │ IF │ 180 │ 20 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Arhivistică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 15 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Istoria artei │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Istoria artei (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 20 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Istorie │ A │ IF │ 180 │ 210 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Istorie │ A │ ID │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Istorie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Istorie (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 50 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Relații internaționale și │Relații internaționale și studii europene │ A │ IF │ 180 │ 125 │
  │ │ │studii europene ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Relații internaționale și studii europene (în limba │ │ │ │ │
  │ │ │ │maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Studii culturale │Etnologie │ A │ IF │ 180 │ 15 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Turism cultural │ AP │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Turism cultural (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 40 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe ale comunicării │Științe ale informării și documentării │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Științe ale informării și documentării (în limba │ │ │ │ │
  │ │ │ │maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 20 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe politice │Studii de securitate │ A │ IF │ 180 │ 200 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Studii de securitate (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 10│Facultatea de │Asistență Socială │Asistență socială │ A │ IF │ 180 │ 150 │
  │ │Sociologie și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Asistență Socială │ │Asistență socială │ A │ ID │ 180 │ 125 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Asistență socială (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 35 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Asistență socială (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 30 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Sociologie │Antropologie │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Antropologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Resurse umane │ A │ IF │ 180 │ 125 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Resurse umane (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 125 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Sociologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 11│Facultatea de │Psihologie │Psihologie │ A │ IF │ 180 │ 350 │
  │ │Psihologie și │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │Științe ale │ │Psihologie │ A │ ID │ 180 │ 200 │
  │ │Educației │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Psihologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 80 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Psihologie (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 100 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │Științe ale educației │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ A │ IF │ 180 │ 100 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ A │ ID │ 180 │ 125 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(în limba maghiară) │ AP │ ID │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(în limba maghiară, la Târgu Mureș) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(în limba maghiară, la Târgu Secuiesc) │ A │ IF │ 180 │ 25 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(la Năsăud) │ A │ IF │ 180 │ 80 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(la Năsăud) │ A │ ID │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(la Sighetu Marmației) │ A │ IF │ 180 │ 60 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(la Sighetu Marmației) │ A │ ID │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(la Târgu Mureș) │ A │ IF │ 180 │ 80 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(la Târgu Mureș) │ A │ ID │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) │ A │ ID │ 180 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogia învățământului primar și preșcolar │ │ │ │ │
  │ │ │ │(în limba maghiară, la Satu Mare) │ A │ IF │ 180 │ 30 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Pedagogie │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Psihopedagogie specială │ A │ IF │ 180 │ 75 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Psihopedagogie specială │ A │ ID │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Psihopedagogie specială (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 65 │
  ├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 12│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Economia comerțului, turismului și serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 150 │
  │ │Științe Economice │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │și Gestiunea │ │Economia comerțului, turismului și serviciilor │ A │ ID │ 180 │ 75 │
  │ │Afacerilor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Economia comerțului, turismului și serviciilor (în │ │ │ │ │
  │ │ │ │limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │Economia comerțului, turismului și serviciilor (la │ │ │ │ │
  │ │ │ │Sfântu Gheorghe) │ A │ IF │ 180 │ 50 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤