HOTĂRÂRE nr. 35 din 17 aprilie 2013pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 24 aprilie 2013
  În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituției României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, se modifică după cum urmează:– la punctul 9 din "Componența Comisiei - membri titulari", domnul deputat Ioan Adam, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru titular în locul domnului senator Viorel Chiriac;– la punctul 1 din "Componența Comisiei - membri supleanți", domnul deputat Sorin Constantin Stragea, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru supleant în locul domnului deputat Ioan Adam.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

  București, 17 aprilie 2013.
  Nr. 35.
  ------