ORDIN nr. 2.066 din 8 februarie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 14 martie 2011  În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.364/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.158 din 21 decembrie 2005, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,
  Kelemen Hunor
  Bucureşti, 8 februarie 2011.
  Nr. 2.066.


  Anexă

  NORMA 08/02/2011