ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 29 decembrie 2004
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.280 din 30 decembrie 2004  Având în vedere existenţa unor factori de natură obiectivă care determină imposibilitatea realizării unui cadru corespunzător care să asigure implementarea efectivă şi eficientă, începând cu data de 1 ianuarie 2005, a prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, între care se numără:
  - imposibilitatea realizării, până la data intrării în vigoare a legii, a programului informatic care constituie o componentă esenţială a Registrului Naţional al Armelor;
  - inexistenţa mijloacelor logistice la nivelul tuturor formaţiunilor de arme, explozivi, substanţe toxice din teritoriu, necesare pentru implementarea Registrului Naţional al Armelor la nivel teritorial;
  - lipsa personalului specializat pe linie de arme şi muniţii, precum şi pe linie informatică ce va fi însărcinat să lucreze efectiv pentru implementarea şi exploatarea datelor prevăzute în Registrul Naţional al Armelor;
  - lipsa documentelor de autorizare şi evidenţă pe linie de arme şi muniţii (în concordanţă cu prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor) care fac obiectul anexelor la normele metodologice de aplicare a acesteia;
  - imposibilitatea realizării fizice a documentelor sus-menţionate şi a distribuirii lor la formaţiunile teritoriale în timp util, pentru utilizare în procesul de aplicare a legii, ţinându-se cont că după aplicarea normelor metodologice prin hotărâre a Guvernului urmează ca documentele prevăzute în anexe să fie tipărite pe bază de comandă, avându-se în vedere şi elementele de securizare necesare unor asemenea acte de evidenţă şi monitorizare;
  - imposibilitatea realizării în termenul sus-menţionat a întregii infrastructuri necesare pentru implementarea corespunzătoare a procedurilor şi metodologiilor de lucru prin care urmează a se acordă autorizaţiile şi avizele care condiţionează introducerea armelor în circuitul comercial,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Termenul prevăzut de art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, se prorogă până la data de 1 martie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul integrării europene,
  Ene Dinga
  Bucureşti, 29 decembrie 2004.
  Nr. 141.
  ______________