HOTĂRÂRE nr. 484 din 18 aprilie 2003
pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 12 mai 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 766/2001 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 22 august 2001, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Georgiu Gingaras
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 18 aprilie 2003.
  Nr. 484.


  Anexă

  NORMA 18/04/2003