ORDIN nr. 1.213 din 23 decembrie 2020privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.231 din 23 decembrie 2020
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.213 din 22 decembrie 2020
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1299 din 28 decembrie 2020
    ORDIN nr. 2.231 din 23 decembrie 2020