HOTĂRÂRE nr. 467 din 17 mai 2023privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023
  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 869 și art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 288 și 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 106242, ca urmare a reevaluării, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă trecerea imobilului înregistrat cu nr. MF 106242, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Trecerea imobilului prevăzut la art. 2 în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale se face în vederea dezvoltării capacităților tehnice pe care Serviciul de Telecomunicații Speciale le administrează la nivelul județului Giurgiu.


  Articolul 4

  Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Telecomunicații Speciale își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și, împreună cu Ministerul Finanțelor, vor actualiza datele din anexele nr. 1 și 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 17 mai 2023.
  Nr. 467.

  Anexa nr. 1

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu
  pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării


  Nr.
  MF

  Codul
  de
  clasificație

  Denumirea
  imobilului

  Adresa imobilului

  Persoana juridică ce administrează imobilul

  Valoarea
  de inventar actualizată
  (lei)

  106242

  8.19.01

  49-37

  Municipiul Giurgiu,
  Strada 1 Decembrie 1918 nr. 57, județul Giurgiu

  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial
  al Poliției de Frontieră Giurgiu
  CUI 4201295

  528.478,21


  Anexa nr. 2

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu
  în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale


  Nr.
  MF

  Codul
  de
  clasificație

  Denumirea imobilului

  Adresa imobilului

  Descrierea tehnică a imobilului
  care se transmite

  Persoana juridică
  de la care
  se transmite imobilul

  Persoana juridică
  la care se transmite imobilul

  Valoarea
  de inventar
  (lei)

  Nr. MF
  după
  transmitere

  106242

  8.19.01

  49-37

  Municipiul Giurgiu,
  Strada 1 Decembrie 1918 nr. 57,
  județul Giurgiu

  Teren în suprafață de 1.961 mp (din măsurători)
  1.890 mp (din acte)
  Construcția C1 în suprafață construită la sol de 986 mp
  Regim de înălțime S + P
  CF nr. 35301

  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu
  CUI 4201295

  Serviciul de Telecomunicații Speciale
  CUI 4237230

  528.478,21

  Se va atribui
  de către MF.

  -----