HOTĂRÂRE nr. 229 din 4 martie 2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, denumită în continuare Romsilva, se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.(2) Romsilva este persoană juridică, cu sediul central în municipiul București, str. Petricani nr. 9 A, sectorul 2, și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.
  (la 08-05-2015, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015. )
  (3) Romsilva este regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Romsilva, precum și atribuțiile și competențele consiliului de administrație și ale directorului general sunt prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2
  (1) Romsilva are în structura sa unități fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2, și unități cu personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3, ale căror adrese pot fi modificate prin hotărâre a Consiliului de administrație al Romsilva.(2) Structurile organizatorice și funcționale ale unităților prevăzute la alin. (1) se aprobă de Consiliul de administrație al Romsilva, conform prevederilor legale în vigoare.(3) Unitățile cu personalitate juridică prevăzute la anexa nr. 3 provin din subunități ale direcțiilor silvice.
  (la 08-05-2015, Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015, prin înlocuirea unei sintagme. )
  (4) Încadrarea în noile structuri organizatorice a personalului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face pe baza verificării cunoștințelor profesionale, în condițiile prevăzute de lege, în limita posturilor disponibile.(5) Reîncadrarea în noile structuri organizatorice și în numărul de posturi aprobat se face în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Patrimoniul propriu al Romsilva, înregistrat în evidențele contabile la data de 30 iunie 2008, totalizează 92.609.515 lei și este preluat în condițiile legii.


  Articolul 4
  (1) Romsilva are ca scop principal gestionarea durabilă și unitară a fondului forestier proprietate publică a statului.(2) Activitatea principală desfășurată de Romsilva este "Silvicultură și alte activități forestiere", clasa CAEN 0210.(3) Prin activitățile pe care le desfășoară, Romsilva urmărește:
  a) aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii, acționând pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv a celui proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale sau proprietate privată pe care îl administrează, precum și pentru gestionarea fondurilor de vânătoare și de pescuit atribuite, pentru recoltarea, prelucrarea și valorificarea, prin acte și fapte de comerț, a produselor specifice fondului forestier, exercitând și atribuții de serviciu public cu specific silvic;
  b) efectuarea de lucrări de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare de investiții în domeniul silviculturii și în alte domenii ale științelor naturale, precum și întocmirea de documentații topo-cadastrale;
  c) administrarea prin intermediul subunităților cu personalitate juridică sau preluarea în custodie, în condițiile legii, a ariilor naturale protejate în care fondul forestier proprietate publică a statului deține o pondere majoritară, asigurând conservarea biodiversității acestora;
  d) aplicarea strategiei și implementarea programelor de ameliorare genetică a cabalinelor de rasă, creșterea, ameliorarea, calificarea și exploatarea efectivelor de cabaline din secțiile proprii, organizarea și desfășurarea de competiții hipice;
  e) creșterea animalelor de blană și efectuarea cercetării științifice și dezvoltării tehnologice în acest domeniu.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 6

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 26 septembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul mediului,
  Nicolae Nemirschi
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea

  București, 4 martie 2009.
  Nr. 229.

  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva


  Anexa nr. 2

  Unitățile fără personalitate juridică din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva

  Nr.
  crt.

   
  Denumirea direcției

   
  Sediul unității

  1.

  Direcția Silvică Alba

  Municipiul Alba Iulia, județul Alba

  2.

  Direcția Silvică Arad

  Municipiul Arad, județul Arad

  3.

  Direcția Silvică Argeș

  Municipiul Pitești, județul Argeș

  4.

  Direcția Silvică Bacău

  Comuna Hemeiuș, județul Bacău

  5.

  Direcția Silvică Bihor

  Municipiul Oradea, județul Bihor

  6.

  Direcția Silvică Bistrița-Năsăud

  Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

  7.

  Direcția Silvică Botoșani

  Municipiul Botoșani, județul Botoșani

  8.

  Direcția Silvică Brașov

  Municipiul Brașov, județul Brașov

  9.

  Direcția Silvică Brăila

  Municipiul Brăila, județul Brăila

  10.

  Direcția Silvică Buzău

  Municipiul Buzău, județul Buzău

  11.

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Municipiul Reșița, județul Caraș-Severin

  12.

  Direcția Silvică Călărași

  Municipiul Călărași, județul Călărași

  13.

  Direcția Silvică Cluj

  Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj

  14.

  Direcția Silvică Constanța

  Municipiul Constanța, județul Constanța

  15.

  Direcția Silvică Covasna

  Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

  16.

  Direcția Silvică Dâmbovița

  Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

  17.

  Direcția Silvică Dolj

  Municipiul Craiova, județul Dolj

  18.

  Direcția Silvică Galați

  Municipiul Galați, județul Galați

  19.

  Direcția Silvică Giurgiu

  Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu

  20.

  Direcția Silvică Gorj

  Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj

  21.

  Direcția Silvică Harghita

  Municipiul Miercurea-Ciuc, județul Harghita

  22.

  Direcția Silvică Hunedoara

  Municipiul Deva, județul Hunedoara

  23.

  Direcția Silvică Ialomița

  Municipiul Slobozia, județul Ialomița

  24.

  Direcția Silvică Iași

  Municipiul Iași, județul Iași

  25.

  Direcția Silvică Ilfov

  Municipiul București

  26.

  Direcția Silvică Maramureș

  Municipiul Baia Mare, județul Maramureș

  27.
   

  Direcția Silvică Mehedinți
   

  Municipiul Drobeta-Turnu Severin,
  județul Mehedinți

  28.

  Direcția Silvică Mureș

  Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș

  29.

  Direcția Silvică Neamț

  Municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț

  30.

  Direcția Silvică Olt

  Municipiul Slatina, județul Olt

  31.

  Direcția Silvică Prahova

  Municipiul Ploiești, județul Prahova

  32.

  Direcția Silvică Satu Mare

  Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare

  33.

  Direcția Silvică Sălaj

  Municipiul Zalău, județul Sălaj

  34.

  Direcția Silvică Sibiu

  Municipiul Sibiu, județul Sibiu

  35.

  Direcția Silvică Suceava

  Municipiul Suceava, județul Suceava

  36.

  Direcția Silvică Teleorman

  Municipiul Alexandria, județul Teleorman

  37.

  Direcția Silvică Timiș

  Municipiul Timișoara, județul Timiș

  38.

  Direcția Silvică Tulcea

  Municipiul Tulcea, județul Tulcea

  39.

  Direcția Silvică Vâlcea

  Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea

  40.

  Direcția Silvică Vaslui

  Municipiul Vaslui, județul Vaslui

  41.

  Direcția Silvică Vrancea

  Municipiul Focșani, județul Vrancea

  42.
   
   

  Stațiunea de cercetare-dezvoltare pentru
  creșterea animalelor de blană
  Târgu Mureș

   
   
  Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș

  43.
   

  Direcția de creștere, exploatare și
  ameliorare a cabalinelor

  Șos. Petricani nr. 9A, municipiul București,
  cod 023841

  ----------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 301 din 29 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 8 mai 2015, conform pct. 9 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 3

  UNITĂȚI
  cu personalitate juridică din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva


  Nr. crt.

  Denumirea unității

  Sediul unității

  1.

  Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei

  Str. Golești nr. 29, municipiul Brăila, județul Brăila, cod 810024

  2.

  Administrația Parcului Natural Bucegi

  Str. Principală nr. 71, comuna Moroieni, județul Dâmbovița, cod 137310

  3.

  Administrația Parcului Național Buila - Vânturărița

  Str. Pieții nr. 7, orașul Horezu, județul Vâlcea, cod 245800

  4.

  Administrația Parcului Național Călimani

  Satul Șarul Dornei, comuna Șarul Dornei, nr. 54 C, județul Suceava, cod 727515

  5.

  Administrația Parcului Național Cheile Bicazului - Hășmaș

  Satul Izvorul Mureș, comuna Voșlăbeni, Strada Principală nr. 664, județul Harghita, cod 537355

  6.

  Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița

  Satul Sasca Montană, comuna Sasca Montană, nr. 236, județul Caraș-Severin, cod 327330

  7.

  Administrația Parcului Natural Comana

  Str. Gellu Naum nr. 608, comuna Comana, județul Giurgiu, cod 087055

  8.

  Administrația Parcului Național Cozia

  Str. Lotrului nr. 8A, orașul Brezoi, județul Vâlcea, cod 245500

  9.

  Administrația Parcului Național Defileul Jiului

  Str. Locotenent-Colonel Dumitru Petrescu nr. 3, municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, cod 210182

  10.

  Administrația Parcului Național Domogled - Valea Cernei

  Str. Castanilor nr. 18, orașul Băile Herculane, județul Caraș-Severin, cod 325200

  11.

  Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina

  Aleea Parcului nr. 21, municipiul Deva, județul Hunedoara, cod 330026

  12.

  Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului

  Pădurea Ceala FN, municipiul Arad, județul Arad, cod 2900

  13.

  Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului

  Str. 22 Decembrie nr. 20, orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș, cod 435700

  14.

  Administrația Parcului Național Munții Măcinului

  Str. 9 Mai nr. 4 bis, municipiul Tulcea, județul Tulcea, cod 820026

  15.

  Administrația Parcului Național Munții Rodnei

  Str. Principală nr. 1.445, comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud, cod 427245

  16.

  Administrația Parcului Național Piatra Craiului

  Str. Toplița nr. 150, orașul Zărnești, județul Brașov, cod 505800

  17.

  Administrația Parcului Natural Porțile de Fier

  Str. Banatului nr. 92, orașul Orșova, județul Mehedinți, cod 225200

  18.

  Administrația Parcului Natural Putna-Vrancea

  Comuna Tulnici, județul Vrancea, cod 627365

  19.

  Administrația Parcului Național Retezat

  Satul Nucșoara, comuna Sălașu de Sus, nr. 284, județul Hunedoara, cod 337423

  20.

  Administrația Parcului Național Semenic - Cheile Carașului

  Str. Petru Maior nr. 69 A, municipiul Reșița, județul Caraș-Severin, cod 320112

  21.

  Administrația Parcului Natural Vânători-Neamț

  Str. Zimbrului nr. 2, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, cod 617500

  22.

  Muzeul Cinegetic al Carpaților „Posada“

  Str. Posada nr. 11, orașul Comarnic, județul Prahova, cod 105700

  23.

  Administrația Parcului Natural Apuseni

  Satul Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, județul Bihor, cod 417419

  (la 02-11-2018, Anexa nr. 3 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 02 noiembrie 2018 )

  ---------