ORDIN nr. 108 din 20 iunie 2022privind transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate, stabilite prin Licența de concesiune nr. 23.110/2020 a activității de exploatare a lignitului din perimetrul Valea lui Cuțui, județul Gorj
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 28 iunie 2022
  Având în vedere:– art. 24 alin. (3) lit. f) și alin. (9) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.856 din 8.06.2022,
  în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate potrivit Licenței de concesiune pentru exploatarea lignitului nr. 23.110/2020 din perimetrul Valea lui Cuțui, județul Gorj, de la ALMISAN TRANS - S.R.L., având număr de ordine în registrul comerțului J18/178/2002, cod de identificare fiscală 14619636, către ENERGOCARB SERV - S.R.L., având număr de ordine în registrul comerțului J11/175/2022, cod de identificare fiscală 27306339.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

  p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Sorin-Călin Gal


  București, 20 iunie 2022.
  Nr. 108.
  ----