LEGE nr. 158 din 25 mai 2005
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 26 mai 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    Articolul UNIC

    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14 din 3 martie 2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 martie 2005.
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
    ADRIAN NĂSTASE
    PREŞEDINTELE SENATULUI
    NICOLAE VĂCĂROIU
    Bucureşti, 25 mai 2005.
    Nr. 158.
    ---------