HOTĂRÂRE nr. 13 din 11 ianuarie 2024pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 832/2022 privind stabilirea atribuțiilor, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2024
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 832/2022 privind stabilirea atribuțiilor, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 29 iunie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatele (1) și (4) vor avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Numărul maxim de posturi al Cancelariei Prim-Ministrului este de 99, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.
  ................................................................(4) Prin ordin al șefului Cancelariei Prim-Ministrului, raportat la nevoile instituției și structura de personal, se pot înființa servicii, în condițiile legii.
  2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Încadrarea/Numirea personalului în numărul maxim de posturi și în structura organizatorică prevăzută în anexa la prezenta hotărâre se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menținerea drepturilor salariale existente în plată la data preluării, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Alexandru-Mihai Ghigiu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 11 ianuarie 2024.
  Nr. 13.

  ANEXĂ^1)

  ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 832/2022)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Cancelariei Prim-Ministrului

  -----