ORDIN nr. 1.955 din 18 octombrie 1995 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
(actualizat până la data de 4 octombrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • ----------
  Ministrul sănătăţii,
  văzând Nota Direcţiei generale a medicinii preventive şi promovării sănătăţii,
  având în vedere dispoziţiile legale în vigoare privind asigurarea sănătăţii populaţiei, dispoziţii obligatorii pentru unităţile publice şi private, precum şi pentru întreaga populaţie,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
  emite prezentul ordin.
  1. Se aprobă Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  2. Normele de igienă aprobate prin prezentul ordin sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, din sistemul public şi privat.
  3. Nerespectarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor atrage răspunderea disciplinară, administrativ-contravenţională, materială, civilă ori, după caz, penală a persoanelor vinovate de abaterile săvârşite, potrivit legii.
  4. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.136/1994 îşi încetează aplicarea începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.
  5. Direcţia generală a medicinii preventive şi promovării sănătăţii, celelalte direcţii din Ministerul Sănătăţii, direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, inspectoratele de poliţie sanitară şi medicină preventivă, precum şi ministerele cu reţea sanitară proprie, în colaborare cu Ministerul Învăţământului şi cu structurile sale teritoriale, vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
  Ministrul sănătăţii,
  prof. dr. doc. Iulian Mincu
  Bucureşti, 18 octombrie 1995.
  Nr. 1955.

  Anexă

  NORMA 18/10/1995