ORDIN nr. 1.001 din 18 octombrie 2005
privind procedurile de raportare, de către agenţii economici, a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 1.001 din 18 octombrie 2005
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Nr. 552 din 29 septembrie 2005
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 3 noiembrie 2005  Având în vedere prevederile art. 13 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, ale art. 23 alin. (1) lit. a), c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată şi modificată prin Legea nr. 451/2001, şi ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 2.167/2004 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu ale substanţelor notificate, precum şi ale art. 4 alin. (2), ale art. 6 şi 7 din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente,
  în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale Hotărârii Guvernului nr. 707/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul economiei şi comerţului emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă procedurile de raportare, de către agenţii economici, a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la publicare.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 22/2003 pentru stabilirea metodologiei de declarare a substanţelor şi preparatelor chimice de către agenţii economici din industrie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 19 februarie 2003, şi Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 230/2005 pentru aprobarea Procedurii de raportare a datelor referitoare la substanţele existente conform Hotărârii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2005.
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  p. Ministrul economiei şi comerţului,
  Eugen Ţapu Nazare,
  secretar de stat


  Anexă

  PROCEDURA 18/10/2005