HOTĂRÂRE nr. 1.078 din 9 noiembrie 2000
privind declararea zonei Hunedoara, judeţul Hunedoara, zona defavorizată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 16 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Zona Hunedoara, judeţul Hunedoara, se declara zona defavorizată.


  Articolul 2

  Aria geografică strict delimitata a zonei Hunedoara, judeţul Hunedoara, o reprezintă localităţile Hunedoara, Calan, Ghelari şi Teliucu Inferior, ca unităţi administrativ-teritoriale în suprafaţa de 28.518 ha, conform anexei nr. 1.


  Articolul 3

  Perioada pentru care zona prevăzută la art. 1 se declara zona defavorizată este de 5 ani.


  Articolul 4

  Pe perioada existenţei zonei defavorizate, declarata în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, se acordă facilităţile prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare.


  Articolul 5

  Domeniile de interes pentru realizarea de investiţii în zona sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Dezvoltare Regionala,
  Mihai David
  Ministrul industriei şi comerţului,
  Radu Berceanu
  p. Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Laszlo Borbely,
  secretar de stat
  p. Ministrul funcţiei publice,
  Marian Parjol,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexa 1


  Anexa 2


                             DOMENII
                de interes pentru realizarea de investiţii

         - conform CAEN - Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 -
       
    SecţiuneaDenumirea
    AAGRICULTURĂ
    BSILVICULTURA, EXPLOATAREA FORESTIERĂ ŞI ECONOMIA VÂNATULUI
    CPESCUITUL ŞI PISCICULTURA
    DINDUSTRIA EXTRACTIVĂ
    EINDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
      Excepţii:
      - Clasa 1591 Fabricarea băuturilor alcoolice distilate
      - Clasa 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie
    FENERGIA ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ
    GCONSTRUCŢII
    HCOMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, REPARAREA ŞI ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR ŞI A BUNURILOR PERSONALE ŞI CASNICE
      Excepţii:
      - Comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activităţile desfăşurate în zona defavorizată
    IHOTELURI ŞI RESTAURANTE
      Excepţii:
      - Grupa 553 Restaurante
      - Grupa 554 Cafenele şi baruri
      - Grupa 555 Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei
    JTRANSPORT ŞI DEPOZITARE
      Excepţii:
      - Grupa 633 Activităţi ale agenţiilor de turism
      - Grupa 634 Activităţi ale altor agenţii de transport
      - activităţile care se desfăşoară în afara zonei defavorizate
    MTRANZACŢII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
      Excepţii:
      - Diviziunea 71 Închirierea maşinilor şi echipamentelor fără operator şi a bunurilor personale şi gospodăreşti
      - Grupa 741 Activităţi juridice, contabilitate şi revizie contabilă, consultaţii referitoare la impunere; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultaţii pentru afaceri şi management
    PSĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    RALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE ŞI PERSONALE
      Excepţii:
      - Diviziunea 91 Activităţi asociative diverse
      - Diviziunea 92 Activităţi recreative, culturale şi sportive
      - Diviziunea 93 Alte activităţi de servicii