CRITERII DE ATESTARE din 25 octombrie 2005
a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 noiembrie 2005  Hotărârea comisiei se va lua pe baza următoarelor criterii:
  1. Agentul economic este persoană juridică sau persoană fizică autorizată, cu obiect de activitate în domeniul exploatărilor forestiere.
  2. Agentul economic are încadrat personal tehnic după cum urmează:
  a) agenţii economici care solicită atestarea pentru capacitatea de exploatare de până la 5.000 mc au obligaţia de a avea angajat, pe durata valabilităţii atestatului, minimum un specialist silvic cu studii medii. Fac excepţie de la prevederile de mai sus asociaţiile familiale care exploatează până la 2.000 mc/an;
  b) agenţii economici care solicită atestarea pentru capacitatea de exploatare cuprinsă între 5.001 mc şi 30.000 mc au obligaţia de a avea angajat, pe durata valabilităţii atestatului, minimum un specialist silvic cu studii superioare;
  c) agenţii economici care solicită atestarea pentru capacitatea de exploatare mai mare de 30.000 mc au obligaţia de a avea angajaţi, pe durata valabilităţii atestatului, atât specialişti silvici cu pregătire medie, pentru fiecare 5.000 mc sau pentru fiecare fracţiune de 5.000 mc, respectiv superioară, cât şi specialişti silvici cu pregătire superioară, pentru fiecare 30.000 mc sau fiecare fracţiune de 30.000 mc.
  3. Agentul economic are asigurată dotarea cu utilaje specifice necesare pentru realizarea lucrărilor de exploatări forestiere:
  a) dacă la utilajele conducătoare (tractoare, tractoare articulate forestiere şi funiculare) gradul de uzură depăşeşte 50%, capacitatea de exploatare care se atestă se stabileşte prin diminuarea cu 50% a capacităţii stabilite ca urmare a îndeplinirii celorlalte criterii;
  b) dacă la utilajele conducătoare gradul de uzură este cuprins între 1% şi 50%, capacitatea de exploatare care se atestă se stabileşte prin diminuarea cu procentul aferent uzurii a capacităţii stabilite ca urmare a îndeplinirii celorlalte criterii.
  ----------