LEGE nr. 156 din 8 mai 2009
pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 15 mai 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Articolul 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Bibliotecile de drept public din sistemul naţional de biblioteci pot realiza venituri proprii din obiectul de activitate."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 8 mai 2009.
  Nr. 156.
  ------