ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 30 aprilie 1997
pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 aprilie 1997  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Articolul 16 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "(1) Lucrările de întreţinere, reparaţii capitale, modernizare şi investiţii din domeniul infrastructurii căilor ferate române, asa cum este definită la art. 7, se finanţează de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale sectorului de infrastructura administrat de S.N.C.F.R."
  2. După alineatul (1) se introduc alineatele (1^1), (1^2), (1^3) şi (1^4), care vor avea următorul cuprins:
  "(1^1) Veniturile proprii ale sectorului de infrastructura se constituie pe baza prestaţiilor de servicii de alocare a capacităţilor proprii către sectoarele comerciale ale S.N.C.F.R. şi alţi utilizatori, precum şi din valorificarea produselor reziduale.
  (1^2) Persoanele juridice autorizate să efectueze transporturi de marfa şi/sau de călători folosind capacitatile infrastructurii căilor ferate române plătesc sectorului de infrastructura administrat de S.N.C.F.R. un tarif de utilizare a acesteia.
  (1^3) Tariful de utilizare a infrastructurii căilor ferate române se stabileşte prin contractul de activitate al S.N.C.F.R., încheiat conform art. 44 şi 45, şi se aproba o dată cu acesta.
  (1^4) Tariful de utilizare a infrastructurii căilor ferate române se regaseste ca element de cost al sectoarelor S.N.C.F.R. care realizează servicii de transport public feroviar şi al persoanelor juridice autorizate să efectueze transporturi de marfa şi/sau de călători pe calea ferată."


  Articolul 2

  Repartizarea capacităţilor infrastructurii căilor ferate române către utilizatori se va face în mod nediscriminatoriu, pe baza metodologiei ce urmează a fi elaborata de Ministerul Transporturilor în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  ----------------