ORDIN nr. 4.742 din 10 august 2016pentru aprobarea Statutului elevului
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 23 august 2016
  În temeiul prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Statutul elevului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Mircea Dumitru

  București, 10 august 2016.
  Nr. 4.742.

  Anexă

  STATUT
  al elevului