HOTĂRÂRE nr. 571 din 28 mai 2008
pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, şi pentru modificarea art. 2^1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 2 iunie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Articolul 1 alineatul (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice se face începând cu data de 31 decembrie 2008."


  Articolul II

  Articolul 2^1 alineatul (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 8 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice se face începând cu data de 31 decembrie 2008."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Secretarul general al Guvernului,
  Gabriel Berca
  p. Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 28 mai 2008.
  Nr. 571.
  _________