ORDIN nr. 534 din 1 octombrie 2001 (*actualizat*)
privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
(actualizat până la data de 30 mai 2007*)
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 21 noiembrie 2001  -----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 21 noiembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 30 mai 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 349 din 1 septembrie 2004; ORDINUL nr. 634 din 13 octombrie 2006; ORDINUL nr. 211 din 28 mai 2007.
  Având în vedere Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
  în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice,
  ministrul administraţiei publice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 452/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la data publicării.
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca


  Anexă

  NORMA 01/10/2001