ANEXĂ din 16 decembrie 2009la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 1.071/2009 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor"
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINȚEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 bis din 19 ianuarie 2010 Notă
  *) Aprobată prin Ordinul nr. 1071 din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2010.

  METODOLOGIE DE CALCUL AL
  PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR

  PARTEA a IV-a- MODEL CERTIFICAT DE
  PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ AL APARTAMENTULUI

  Indicativ Mc 001/5 ™ 2009

  - verso -
  [] Penalizări aplicate apartamentului și motivarea acestora:
  P(0) = 1,302- după cum urmează:
  ● Corpuri statice sunt dotate cu armături de reglaj dar
  unele nu funcționează p(1) = 1,02
  ● Corpurile statice nu au fost demontate și spălate/
  curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire p(2) = 1,05
  ● Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de
  separare și golire a acestora, funcționale p(3) = 1,02
  ● Există contor general de căldura pentru încălzire
  și a.c.c. p(4) = 1,00
  ● Stare proastă a tencuielii exterioare p(5) = 1,05
  ● Pereții exteriori umezi p(6) = 1,05
  ● Terasă degradată, dar în stare uscată p(7) = 1,00
  ● Nu prezintă coșuri de fum p(8) = 1,00
  ● Există sistem de ventilare naturală, stare de
  nefuncționare p(9) = 1,06
  ● Alte penalități funcție de starea tehnică a
  apartamentului/blocului de locuințe p(10) = 1,02

  Recomandări pentru reducerea costurilor cu energia prin îmbunătățirea performanței energetice a apartamentului*): Notă
  *) Se anexează la certificatul de performanță energetică al apartamentului

  A. Soluții recomandate la nivelul clădirii
  Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii:
  ● Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.
  ● Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol peste peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.
  ● Sporirea rezistenței termice a terasei peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.
  ● Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn și metal aferentă spațiilor comune, cu tâmplărie eficientă energetic.
  ● Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn și metal aferentă camerelor apartamentului, cu tâmplărie eficientă energetic - același tip pentru întreaga clădire. Pentru evitarea creșterii umidității interioare și asigurarea calității aerului interior tâmplăria va fi prevăzută cu fante higroreglabile.

  Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii:
  ● Refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic încălzire și apă caldă de consum aflate în subsolul clădirii.
  ● Montarea robineților cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire din spațiile comune.
  ● Asigurarea calității aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a spațiilor comune.
  ● Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece și a gicacalorimetrelor.
  ● Montarea becurilor economice în locul celor cu incandescență din spațiile comune.

  B. Soluții recomandate la nivel de apartament
  Soluții recomandate pentru instalațiile aferente apartamentului:
  ● Montarea robineților cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire.
  ● Montarea debitmetrelor la punctele individuale de consum apă caldă și apă rece.
  ● Montarea becurilor economice în locul celor cu incandescență.
  ● Asigurarea calității aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a apartamentelor (introducere permanentă aer exterior prin orificii pe fațade și evacuare aer interior prin băi și grupuri sanitare)

  Sunt recomandate și următoarele măsuri conexe în vederea creșterii în mod direct sau indirect a performanței energetice a apartamentului din blocul de locuințe:– măsuri generale de organizare:
  ● informarea administrației și a locatarilor despre economisirea energiei;
  ● înțelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să funcționeze atât în ansamblu cât și la nivel de detaliu;
  ● desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuției lucrărilor de reabilitare termică în cazul reabilitării energetice a clădirii;
  ● încurajarea ocupanților de a utiliza clădirea corect, fiind motivați pentru a reduce consumul de energie;
  ● înregistrarea regulată a consumului de energie;
  ● analiza facturilor de energie și a contractelor de furnizare a energiei și modificarea lor, dacă este cazul;
  ● asigurarea serviciilor de consultanță energetică din partea unor firme specializate (care să asigure și întreținerea corespunzătoare a instalațiilor din construcții);
  – măsuri asupra instalațiilor de încălzire:
  ● schimbarea coloanelor de încălzire și a racordurilor la corpurile de încălzire;
  ● demontarea și spălarea corpurilor de încălzire sau înlocuirea lor;
  ● îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere
  ● introducerea între perete și radiator a unei suprafețe reflectante care să reflecteze căldura radiantă către cameră;
  ● echilibrarea termo-hidraulică corectă a corpurilor de încălzire, coloanelor de agent termic, rețelei de distribuție în general;
  ● executarea unui coș comun pentru fiecare coloană de apartamente, pentru evacuarea gazelor de ardere emise de centralele murale;
  – măsuri asupra instalațiilor de apă caldă de consum:
  ● schimbarea coloanelor de a.c.c. și a racordurilor la obiectele sanitare;
  ● înlocuirea obiectelor sanitare;
  ● utilizarea panourilor solare pentru prepararea individuală/colectivă a a.c.c.;
  ● utilizarea de dispersoare de duș economice;
  ● înlocuirea garniturilor la robineți și repararea armăturilor defecte;
  ● echilibrarea hidraulică a rețelei de distribuție a apei calde de consum.

  INFORMAȚII PRIVIND APARTAMENTUL CERTIFICAT**)

  Anexa la Certificatul de performanță energetică
  al apartamentului nr. .......... Notă
  **) Se anexează la certificatul de performanță energetică al apartamentului
  1. Date privind construcția:
  ● Categoria clădirii: [ ] de locuit, individuală [ ] de locuit cu mai
  multe apartamente
  ● Nr. niveluri: [ ] Subsol,
  [ ] Demisol,
  [ ] Parter + ......... etaje

  ● Număr & tip apartamente și suprafețe utile:
  ┌────────┬───────┬─────────────┐
  │Tip. ap.│Nr. ap.│ S(ap) [mp] │
  ├────────┼───────┼─────────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │
  ├────────┼───────┼─────────────┤
  │ 2 cam. │ │ │
  │ 3 cam. │ │ │
  └────────┴───────┴─────────────┘

  ● Volumul încălzit al apartamentului: .............. mc
  ● Caracteristici geometrice și termotehnice ale anvelopei:
  ┌─────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────┐
  │Element de construcție │ Suprafață │Rezistență termică corectată │
  │ ├───────────┼──────────────────────────────┤
  │ │ mp │ mpK/W │
  ├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │
  ├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
  │Perete exterior opaci │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
  │Planșeu peste subsol │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
  │Planșeu peste ultimul nivel │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
  │Tâmplărie lemn │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
  │Tâmplărie PVC │ │ │
  ├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
  │Tâmplărie metal │ │ │
  └─────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────┘
  2. Date privind instalația de încălzire interioară:
  [] Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:
  [ ] Sursă proprie, cu combustibil:
  [ ] Centrală termică de cartier
  [ ] Termoficare - punct termic central
  [ ] Termoficare - punct termic local

  [ ] Altă sursă sau sursă mixtă:
  [] Tipul sistemului de încălzire:
  [ ] Încălzire locală cu sobe,
  [ ] Încălzire centrală cu corpuri statice,
  [ ] Încălzire centrală cu aer cald,
  [ ] Încălzire centrală cu planșee încălzitoare,

  [ ] Alt sistem de încălzire:
  [] Date privind instalația de încălzire locală cu sobe:– Numărul sobelor:– Tipul sobelor,
  [] Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:
  ┌───────────────┬────────────────────────────────────────┐
  │Tip corp static│ Număr de corpuri statice [buc] │
  │ ├─────────────────┬────────────────┬─────┤
  │ │În spațiul locuit│În spațiul comun│Total│
  ├───────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────┤
  │ │ │ - │ │
  └───────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────┘
  - Necesarul de căldură de calcul: .................. W
  - Racord la sursa centralizată cu căldură: [ ] racord unic,
  [ ] multiplu:......... puncte,
  - Contor de căldură: - tip contor ............,
  - anul instalării ............,
  - existența vizei metrologice ............;
  - Elemente de reglaj termic și hidraulic:
  - la nivel de racord ............,
  - la nivelul coloanelor ............,
  - la nivelul corpurilor statice ............;
  - Lungimea totală a rețelei de distribuție amplasată în spații
  neîncălzite ............ m
  3. Date privind instalația de apă caldă de consum:
  [] Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
  [ ] Sursă proprie, cu: ...................
  [ ] Centrală termică de cartier
  [ ] Termoficare - punct termic central
  [ ] Termoficare - punct termic local
  [ ] Altă sursă sau sursă mixtă: ...................

  [] Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
  [ ] Din sursă centralizată,
  [ ] Centrală termică proprie,
  [ ] Boiler cu acumulare,
  [ ] Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
  [ ] Preparare locală pe plită,
  [ ] Alt sistem de preparare a.c.m.: ...................
  [] Puncte de consum a.c.m.: ...................
  [] Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri: ...................
  [] Racord la sursa centralizată cu căldură: [ ] racord unic,
  [ ] multiplu: ....... puncte,
  [] Conducta de recirculare a a.c.m.: [ ] funcțională,
  [ ] nu funcționează
  [ ] nu există
  [] Contor de căldură general: - tip contor ...........,
  - anul instalării ...........,
  - existența vizei metrologice ...........;
  [] Debitmetre la nivelul punctelor de consum: [ ] nu există
  [ ] parțial
  [ ] peste tot

  - Lungimea totală a rețelei de distribuție amplasată în spații
  neîncălzite ........ m
  4. Date privind instalația de iluminat:
  ● Tip iluminat:
  [ ] fluorescent [ ] incandescent [ ] mixt
  ● Starea rețelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:
  [ ] bună [ ] uzată [ ] date indisponibile
  ● Puterea instalată a sistemului de iluminat: aproximativ ............W


  Întocmit,
  Auditor energetic pentru clădiri,
  Numele și prenumele,
  Ștampila și semnătura
  -----