ORDIN nr. 87 din 12 februarie 2019pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 10 Vadu Pașii din județul Buzău, în proprietatea acestei organizații
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2019
  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 301.291/2019 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,
  în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 10 Vadu Pașii din județul Buzău, în proprietatea acestei organizații, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condițiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2

  Predarea-primirea bunurilor din infrastructura secundară de irigații, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condițiile legii, în care sunt specificate obligațiile prevăzute de Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3

  Patrimoniul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea și corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparținând acestei entități.


  Articolul 4

  Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare preluată de către organizația utilizatorilor de apă pentru irigații prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizație a obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispozițiilor art. 29^3 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea

  București, 12 februarie 2019.
  Nr. 87.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor din infrastructura secundară de irigații, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea
  Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 10 Vadu Pașii din județul Buzău
  Nr. crt.
  Codul de clasificare
  și nr. MFP alocat
  prin Ordinul ministrului finanțelor publice
  nr. 668/2014
  Persoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilul
  Denumirea
  bunului
  Descrierea tehnicăAdresa imobilului
  Valoarea
  de inventar
  (lei)
  19.2.8.12/INVPPS-6506355-2016
  Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  CIF 29275212

  Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 10 Vadu Pașii
  Sediul: Ferma agricolă, municipiul Buzău, județul Buzău
  Înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu nr. 605/18.10.2018
  CIF 40219965
  Stație de pompare de punere sub presiune SPP 10 Vadu Pașii Canal Est
  Clădire stație de pompare - 1 buc.
  Suprafața construită = 201,3 mp
  Suprafața desfășurată = 201,3 mp
  Regim de înălțime - parter
  UAT Vadu Pașii, județul Buzău899893,00
  29.2.8.6/INVPPS-6506357-2016Rețea conducte îngropateAmenajare interioară - rețea conducte cu lungime de 6.315 m și antene cu lungime de 28.395 m, care deservește suprafața brută de 1.631 ha și suprafața netă de 1.628 haUAT Vadu Pașii, județul Buzău501884,00
  39.1.6/INVPPS-6491459-2016Teren stație de pompare de punere sub presiune SPP 10 Vadu Pașii Canal EstSuprafața teren = 2.294,09 mpUAT Vadu Pașii, județul Buzău1.881,15

  -----