LEGE nr. 140 din 24 iulie 1997pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiesti din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 21 mai 1997, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței de urgenta va avea următorul cuprins:
  Ordonanța de urgenta privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiesti din România
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Clădirile, împreună cu terenul aferent, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care au aparținut comunităților evreiesti din România și au fost trecute după anul 1940 în patrimoniul statului român prin măsuri de confiscare și de naționalizare, se restituie Federației Comunităților Evreiesti din România (F.C.E.R.).
  3. Articolul 2 litera b) va avea următorul cuprins:
  b) păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității culturale a comunităților evreiesti din România;
  4. La articolul 4, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:(1) În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 și al stabilirii măsurilor tehnice legate de restituirea imobilelor cuprinse în anexa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se instituie o comisie specială formată, pe bază de paritate numerică, din reprezentanți ai Guvernului și ai Federației Comunităților Evreiesti din România.(3) Comisia prevăzută la alin. (1) este abilitata sa examineze, cu respectarea aceleiași proceduri, cereri de restituire și pentru alte imobile din această categorie, care au aparținut comunităților evreiesti din România. După identificarea acestor imobile, autoritățile care au initiat prezenta ordonanță de urgență vor supune spre aprobare Guvernului propuneri corespunzătoare.5. Titlul anexei va avea următorul cuprins:
  Lista bunurilor care vor fi restituite Federației Comunităților Evreiesti din România*)

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN

  ---------