ORDIN nr. 3.237 din 21 decembrie 2022privind aprobarea modelului de card de energie și a modelului de certificat de validare a datoriei față de asociația de proprietari/locatari
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1243 din 22 decembrie 2022
  Luând în considerare Referatul de aprobare al Direcției implementare POAD nr. 151.309 din 14.12.2022,
  în temeiul prevederilor art. 6 alin. (13) și art. 8 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, și ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă modelul de card de energie care cuprinde elementele de identificare ale emitentului, datele de identificare ale beneficiarului și elementele de siguranță, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă modelul de certificat de validare a datoriei față de asociația de proprietari/locatari, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 21 decembrie 2022.
  Nr. 3.237.

  Anexa nr. 1

  (la 20-01-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 139 din 20 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2023 )


  Anexa nr. 2

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  (la 31-05-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.152 din 30 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 31 mai 2023 )

  -----