ORDIN nr. 611 din 26 mai 2017privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2017
  Având în vedere Referatul de aprobare al Serviciului medicină de urgenţă nr. 5.000 din 25.05.2017,
  în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală juridic/resurse umane şi salarizare şi Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 937/2007 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007, cu modificările ulterioare.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,
  Florian-Dorel Bodog


  Bucureşti, 26 mai 2017.
  Nr. 611.

  ANEXĂ

  NORME din 26 mai 2017